İbn Mukaffa Kimdir?

0
Advertisement

İbn Mukaffa kimdir ve ne yapmıştır? İbn Mukaffa hayatı, biyografisi, eserleri ve çalışmaları hakkında bilgi.

İbn Mukaffa

İbn Mukaffa; asıl adı Daduye Bin Rozbih (d. Gur [Firuzâbad] – ö. 759, Basra). İranlı bilgindir. Arapçaya çevirdiği felsefe, dil, tarih ve edebiyat yapıtlarıyla tanınır. Müslümanlığı kabul ettikten sonra Ebu Muhammed bin Abdullah bin Mukaffa adını aldı. Öğrenimini Gur’da tamamladı. Arapça ve Orta Farsça (Pehlevi dili) öğrendi. Bir süre kâtip olarak devlet hizmetinde bulunduktan sonra Basra’ya gitti ve bir söylentiye göre orada kendisini kıskanan Vali Süfyan’ın emriyle çeşitli işkencelerden geçirilerek öldürüldü.

Pehlevi dilinden Arapçaya çevirdiği Kelile ve Dimne’yle ünlenen İbn Mukaffa, çevirileri ve yapıtlarıyla Anadolu-Yunan felsefesinin İslam ülkelerine yayılmasına önemli katkıda bulunmuştur. Aristoteles’in bazı mantık kitapları, Porphyrios’un İslam ülkelerinde “İsago” olarak bilinen Isagoge (İsagoji, 1948/Isagoge, 1986) adlı kitabı Arap diline kazandırdığı en önemli yapıtlardır. Siyerü’l-Mülûk, Kitabü’r-Rüsum, Kitabü Şagisaran, Kitabü Mazdak, Kitabu l-Peyker İbn Mukaffa’nın Farsçadan Arapçaya yaptığı öteki çevirilerden bazılarıdır. Özgün yapıtları arasında el-Adabü’l-Kebir (1912), el-Kitabü’s-Sagir (1913) ve Resail (1917, 2 cilt) sayılabilir.


Leave A Reply