İbrahim Lutfi Paşa Kimdir?

0
Advertisement

İbrahim Lutfi Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı hekimi İbrahim Lutfi Paşa hayatı, biyografisi, hekimlikteki çalışmaları hakkında bilgi.

İbrahim Lutfi Paşa

İbrahim Lutfi Paşa; (d. 1838, Manastır [bugün Makedonya’da Bitola] – ö. Ekim 1902, İstanbul), Osmanlı hekimidir. Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkılarıyla tanınmıştır. 1865’te Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirdi. Yanya ve yöresinde askeri hekim olarak görevlendirildi. İki yıl sonra binbaşı rütbesiyle tıbbiyede teşrih-i marazi (patolojik anatomi) muallim muavini olarak görev aldı. 1870’te Macarlı Abdullah Bey’in ölümü üzerine ilmü’l-arz ve’l-maadin (jeoloji ve mineraloji) muallimliğine getirildi. 1878’de kaymakam (yarbay), 1889’de miralay (albay), 1899’da da mirliva (tuğgeneral) oldu. Üçüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanlarının yanı sıra gümüş liyakat madalyasıyla onurlandırıldı.

Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurucusu ve Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin de en eski üyelerinden olan İbrahim Lutfi Paşa bilimsel kitapların Türkçeleştirilmesi amacı doğrultusunda saptadığı tıp terimleriyle ve jeolojiye getirdiği yeni terimlerle tanındı. Mineraloji alanındaki üstün bilgisi nedeniyle Taşçı İbrahim Paşa olarak ün yapmıştı. İlmü’l Arz ve’l-Maadin (1876), Fenn-i Vilade (1882), İlmü’l-Arz (1892) adlı bilimsel kitap çevirileri vardır. Ders notları öğrencisi ve yardımcısı Esad Feyzi tarafından İlmü’l-Arz ve’l-Maadin (1894) adıyla kitap haline getirilmiştir.


Leave A Reply