II. Mahmut Döneminde Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

0

II. Mahmut döneminde özellikle Balta Limanı antlaşması ile sekteye uğrayan ekonomi alanındaki yenilikler / ıslahatların maddeler halinde sıralanmış hali.

II. Mahmut

Advertisement
  • Anadolu şehirleri ile İstanbul arasındaki yolların düzenlenmesine önem verilerek Anadolu’da üretilen malların İstanbul’a kolayca gelmesi sağlandı. Böylece yerli üreticilerin ticaret alanındaki faaliyetlerine yardımcı olunmak istendi.
  • Yerli malların kullanılması teşvik edildi, devlet memurluklarında yabancı kumaştan elbise yapılması yasaklandı.
  • Yeni kurulan orduların ihtiyaçlarının karşılanması için bez, iplik, çuha ve deri fabrikaları kuruldu.
  • Osmanlı tüccarının yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinde yerli tüccarlara kolaylıklar sağlandı.
  • Ekonomik çalışmalara en büyük darbeyi 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması vurdu. Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa isyanına karşı uluslararası destek bulabilmek için önce İngiltere, sonra da Fransa’ya önemli ekonomik ayrıcalıklar verdi. Bu ticaret antlaşmasıyla yabancı tüccarlar, Osmanlı ülkesinde çok düşük vergi ödeme karşılığında ticaret yapmaya başladılar. Yabancı tüccarlarla rekabet edemeyen bir çok yerli işletme kapandı. Osmanlı pazarlarını Avrupa malları istila etti. 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin ekonomik alandaki bağımsızlığını sarsmıştır.
  • II. Mahmut Dönemi’nde yapılan ıslahatlar, daha önceki dönemlerdekilerden farklı olarak daha köklü düzenlemeler içermiştir. Fakat, bu düzenlemeler yapılırken, eski anlayışla işleyen kurumları da devam etmesine göz yumulması, ıslahatların amacına ulaşamamasına neden olmuştur.


Leave A Reply