III. Aleksios Angelos Kimdir

0
Advertisement

III. Aleksios Angelos hayatı hakkında kısa bilgi.

III. Aleksios Angelos, Bizans imparatoru (?-İznik 1211). Hükümdarlık dönemi: 1195-1203.

1195’te bir darbeyle kardeşi II. İsaakios Angelos’u (1185-1195) tahttan indirerek yerine geçti. Dönemi, Bizans İmparatorluğu’ nun Latin işgaline uğramasını hazırlayan olaylarla doludur. Önce Bulgarlarla savaşa girişti. 1196’da yapılan savaşta Bizans Ordusu yenilgiye uğradı. Bunun üzerine birtakım entrikalara başvurdu ve Bulgaristan’da küçük devletlerin ortaya çıkmasını sağladı. Venedik ve Almanya’dan gelen tehlikeleri papa aracılığıyla çözümlemeye çalıştı. Fakat Alman İmparatoru VI. Heinrich’in ölümü üzerine Venedik Doçu Enrico Dandalo önderliğinde yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. Daha önce kör edilmiş olan eski İmparator II. İsaakios Angelos ve oğlu Aleksios Ange-los İstanbul’dan kaçarak Almanya’ya gittiler. İlerleyen Dördüncü Haçlı Orduları 17 Temmuz 1203’te İstanbul’u elegeçirdiler. III. Aleksios Angelos, önce Trakya’ya daha sonra da Anadolu’ya geçti. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyasettin Keyhüsrev’e (1204-1210) sığındı. 1210’da İznik İmparatoru olan damadı Theodoros Lakaris (1204-1222) ile I. Keyhüsrev arasında geçen savaşta sultanla birlikte damadına tutsak düştü ve İznik’te bir manastırda öldü.


Leave A Reply