İki Şehrin Hikâyesi Kitap Özeti Karakterler İncelemesi, Charles Dickens

0
Advertisement

Charles Dickens’ın İki Şehrin Hikâyesi adlı romanının konusu, karakterleri, özeti ve incelemesi. Charles Dickens kitapları, İki Şehrin Hikâyesi hakkında bilgi.

İki Şehrin Hikâyesi

İki Şehrin Hikâyesi Kitap Özeti – Charles Dickens

1775 senesidir. Lucia yıllardır Londra’da yaşayan bir Fransızdır. Tellson bankasının temsilcisi Mr. Lorry, Lucia’yı Fransa’ya götürme emri almıştır. Babasının yaşadığını bilmeyen Lucia’yı Paris’teki Defargelerin meyhanesine götürülür. Defargelerin meyhanesinin tavan arasında Lucia’nın babası Dr. Manette sürekli olarak ayakkabı yapmaktadır. Dr. Manette, aristokratlar yüzünden (Defargelerin ailesini de mahveden bu aristokratlar, Marki ailesidir.) Bastilla hapishanesinde, çok kötü bir hücrede 18 yıl tek başına yaşamıştır. Bu yüzden akli dengesi bozulmuş, sürekli olarak ayakkabı tamir etmektedir. Lucia ve Lorry, Dr. Manette’i İngiltere’ye götürmek için yola çıktığında Bayan Defarge garip şekilde sürekli örgü örmektedir. Örgü örerken ihtilal çıktığı zaman öldürecekleri aristokratların isimlerini saymakla meşguldür.

Dr. Manette, Londra’da kızı ve dostlarıyla düzenli bir yaşam sürer. Mazisini unutmaya çalışır. Hatırladığı zamanlarda garip şekilde yine rahatsızlanmakta, akli dengesini kaybedip ayakkabı tamir etmektedir. Aradan 5 yıl geçer. Dr. Manette ve kızı, Fransız, aristokrat bir ailenin oğlunun mahkemede yargılanmasına şahit olurlar. Bu genç, Charles Darnay’dır. Avukat Carton sayesinde kurtulur. Darnay, aristokrat bir ailedendir. Bununla birlikte, ailesinin halka yaptığı zulümlerden nefret ettiği için Paris’ten ayrılmıştır. Darnay ve Carton bu mahkemeden sonra sık sık Ma-nette’in evine giderler. Her ikisi de Lucia’ya âşık olur.

Lucia, Darnay’ı tercih edince Carton, Lucia’ya hayatını onun için her zaman feda edebileceğini söyler. Lucia ve Darnay evlenirler. Kızları 6 yaşma geldiğinde, Fransa’da ihtilal başlamak üzeredir. Darnay’ın amcası Marki’nin bir çocuğu ezmesi ve ölen çocuğa bir hayvan gibi davranması ihtilali tamamen körükler. Defargeler halkla birlikte gizli gizli her gün bir soyluyu öldürmektedir. Paris halkı yoksulluktan bıkmıştır. Zengin ve sorumsuz aristokratlardan nefret etmektedirler. Ayaklanma başlar, halk, tüm soyluların başını uçurmaya başlar. Ayaklanan halk, kendilerine Jacgues’ ismini takar. Ayaklanmanın başını çeken de Defarge ailesidir.

Bütün bu olaylar olurken, Manetteler, Darnay’ın Markinin yeğeni olduğunu bilmemektedirler.

Marki ailesi pek çok kişiyi ezmiş, Dr. Manette’in de hapis yatmasına sebep olmuştur. Bu yüzden ihtilalde ailenin tüm fertler cezalandırılmış, sadece Darnay kalmıştır. Bu ortamda, bir gün Darnay’a bir mektup gelir. Mektupta Paris’e dönmediği takdirde masum hizmetçilerinin öldürüleceği yazmaktadır. Şerefine düşkün bir kişi olan Darnay, bu masumu kurtarmak için Paris’e Jarvis Lorry ile gider. Fakat Paris’e ayak basar basmaz aristokrat olduğu için hapse atılır. Halk, aristokrat olan herkesten nefret etmektedir. Acıma, merhamet duygularını yitiren halk için soylu olmak en büyük suçtur. Öyle ki kral ve kraliçenin kesilmiş başlan günlerce Paris sokaklarında gezdirilmiştir. Dolayısıyla, çok sevdikleri Dr. Manette’in damadı bile olsa Darnay, soylu olduğu için öldürülecektir. Dr. Manette ve kızı Lucia bu olay üzerine hemen Paris’e gelirler. Fakat Darnay, mahkemeye bile çıkarılmaz ve 1,5 yıl hapsedilir, ailesiyle görüştürülmez.

Advertisement

Manette’in araya girmesiyle, nihayet mahkemeye çıkarılır ve serbest bırakılır. Fakat Paris’ten çıkmasına izin verilmez. Kısa bir süre sonra, yine tevkif edilir. Dr. Manette’in en yakın dostları, acımasız Defargeler, Darnay’ı halk düşmanı ilan etmiştir. Bu arada, Lucia’nın hizmetçisi Pross, kardeşi Barsad’ı Paris sokaklarında görür. Barsad, kötü işlerle uğraşan bir casustur. Lucia’yı derin bir aşkla seven Avukat Carton, Barsad’la onu tehdit ederek bir anlaşma yapar.

Bu arada, bir gelişme olur. Dr. Manette’in yıllar önce yazdığı bir belge ele geçirilmiştir. Belgede Darnay’m amcası Marki’nin Bayan Defarge’in kız kardeşini kirlettiği, kız ölüm anında iken Manette her şeyi öğrendiği için hapse atıldığı yazmaktadır.

Bu belge üzerine, Dr. Manette’in girişimleri de işe yaramaz ve Damay’in 24 saat içinde öldürülmesine karar verilir.

Carton, bu olay üzerine çok sevdiği Lucia’yı mutlu etmek için Barsad aracılığıyla Darnay’ın hücresine girer. Darnay’a çok benzediği için onun yerine giyotine gitmeye karar verir ve Darnay’ı Barsad’a hücreden çıkartır. Kimse durumun farkına varmaz, Darnay kurtulur. Fakat Bayan Defarge kana susamıştır ve Lucia ile Darnay’ın küçük kızının da soylu olduğu için öldürülmesini istemektedir. Bu yüzden, onların kaldığı eve gelir. Bayan Fross’la, kavga ederken kendi silahıyla kendini öldürür. Pross, sağır olur. Manette ailesi Paris’ten kaçar. İhtilal hâlâ tüm şiddetiyle devam etmektedir.

Charles Dickens Resimleri

CHARLES DICKENS

En çok sevilen ve okunan İngiliz romancılarındandir. 1812’de bir kâtibin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Maddi sıkıntılar yüzünden küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kalmıştır. Bu zorluklar, onun yazarlığını derinden etkilemiştir. İlerleyen yaşlarında yayınlanan eserleri pek çok dile çevrilmiştir. Hayatta iken haklı bir üne kavuşmuştur. Dickens, hayatı boyunca köleliğe karşı çıkmıştır. 1870’te vefat etmiştir. Başlıca eserleri, Büyük Ümitler, Oliver Twist, Amerika Notları, Zor Zamanlar’dır.

Advertisement

Charles Dickens‘ın en popüler romanlarından biridir. Tarihî bir roman özelliği taşır. Yazar, romanda Fransız İhtilali’nin diğer yüzünü göstermeye çalışmıştır. İhtilal öncesi ve sonrasında burjuva ve aristokrasi arasındaki kanlı çatışmalar, gerçekçi ve gerilim dolu bir kurgu içinde anlatılmıştır.

Romanın kahramanları ise şöyle sıralanabilir: Dr. Alexandre Manette, Lucia Manetfe, Charles Dar-nay, Jarvis Lorry, Sydney Garton, Madam Defarge, Ernest Defarge, Bayan Pross ve Jerry Cruncher.


Leave A Reply