İkinci Wilhelm Kimdir

0

Alman İmparatoru Kayzer İkinci Wilhelm kimdir? Hayatı hakkında bilgi.

Kayzer İkinci WilhelmII. Wilhelm Prusya kralı ve Alman imparatorudur (Potsdam 1859 – Doorn/ Hollanda 1941). Babası III. Friedrich’ in ölümüyle tahta çıktı (1888). Doğuştan sakat olan sol kolunun zayıflığına karşın iyi bir askeri eğitim gördü. Dedesi I. Wilhelm döneminden beri başbakan olan Bismarck’ın yönetiminden rahatsızlık duyunca anlaşmazlık çıktı. 1890 Seçimleri’nde Bismarck’ın mecliste gücünü yitirmesi üzerine onu görevinden aldı ve yerine Georg Leo von Caprivi’yi atadı. Döneminde hızlanan sosyalist akımlara karşı durabilmek amacıyla işçilere tanıdığı hakların sınırlarını genişlettiyse de Sosyal Demokratların güçlenmesini engelleyemeyince, tutumunu sertleştirme yoluna gitti. Endüstri atılımını hızlandırdı. Hammadde kaynakları elde etmek için Afrika’da bazı yerleri sömürgeleştirdi. Bismarck’ın güttüğü denge politikasına karşıt, yayılmacı bir politika izledi. Osmanlı Devleti ile dostluk kurdu. Ekim 1898’de İstanbul’da Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in konuğu oldu. Bu gezinin anısını yaşatmak için İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda Alman Çeşmesi, Almanya’dan getirilen parçaların monte edilmesiyle yapıldı ve 1901’de kullanıma açıldı.

İngiltere’ye karşı güdülen soğuk politika iki devletin arasını açtı. 1902’de Osmanlı Devleti’ne parasal yardımda bulunarak Bağdat Demiryolu’nun yapımını sağladı. Avrupa’da etkili bir güç oluşturmak amacıyla 1898 ve 1900’de Alman Donanması’nın güçlendirilmesini sağlayan yasaları meclisten çıkarttı.

Fransa’ya karşı güttüğü politika da olumsuz bir çizgi izleyince Almanya ile Fransa’nın da arası açıldı. Avusturya ile ilişkileri güçlendirmeye, Osmanlı Devleti ile daha yakın dostluk bağları kurma yoluna gitti. Birinci Dünya Savaşı’nda yüksek rütbeli subayların, II. Wilhelm’i inandırmaları sonunda imparator, Ağustos 1914’te Rusya ve Fransa’ya aynı anda savaş ilan etti. Dört yıllık savaş süresince Alman Ordusu’nun başkomutanı görünmekle birlikte, yönetime askerler egemen oldu. Almanya savaştan yenik çıkınca, yenilginin sorumlusu olarak görüldü ve Alman Hükümeti’nce 31 Ekim 1918’de tahtan çekilmesi istendi. Önceleri direttiyse de 29 Ekim 1918’de Berlin’den Hollanda’ya gitti. Ardından Almanya’da cumhuriyet ilan edildi. Haziran 1919′ da imzalanan Versailles Antlaşması ile savaşın sorumlusu ilan edildiyse de Hollanda, imparatoru geriye vermeyi reddetti. Bu tarihten sonra ölümüne kadar Hollanda’da yaşadı ve bilimsel çalışmalarla uğraştı.


Leave A Reply