İman İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen İman ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? İman hakkında hadisler.

“Kim, lâ ilâhe illallâh deyip Allah’tan başka bir ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer.”
“Ameller, niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti hicret ettiği şeye göre değerlenir.”
“Kim şöhret peşinde olma niyetiyle yaptığı iyiliği duyurursa (süm’a), Allah da onun gizli işlerini duyurur. Kim gösteriş yaparsa,Allah da onun riyakârlığını açığa vurur.”
“Şüphesiz Allah Teâlâ suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”
“İman bakımından müminlerin en kâmili, ahlak bakımından en iyi olanıdır.”
“İman altmış küsur şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir.”
“Üç şey vardır ki onlar kimde bulunursa imanın tadını alır: Allah ve Rasûlünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi sadece Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten ateşe atılmaktan çekindiği gibi kaçınmak.”
“Dikkat edin,
Rabbim bana öğrettiklerinden sizin bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti.” diyerek başladığı hutbesinde şöyle buyurmuştur:

Advertisement

“Ehl-i cennet üçtür: Adil, sadaka-zekât veren (yardımsever) ve başarılı bir yönetici, bütün yakınlarına ve müslümanlara karşı merhametli ve ince kalpli kimse, iffet ve namusuna düşkün, bakmakla yükümlü ve sorumlu olduğu kimseler olmasına rağmen dilenmekten çekinen kişi.”

“Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeşler olun! Bir Müslüman’ın, üç günden fazla kardeşine küs durması helal olmaz.”
İman yetmiş küsür —veya altmış küsür— kısımdır. Bu kısımların en faziletlisi “lâilâhe illallah” demek en aşağı derecelisi de yoldaki engeli kaldırıp atmaktır, hayâ imanın kısımlarından biridir.
İman yetmiş küsur —veya altmış küsur— bölümdür. En üstün derecelisi «lâ ilahe illellah» demek, en küçük derecelisi de gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bölümlerinden biridir.


Leave A Reply