İngilizce Advice ile Advise Arasındaki Fark Nedir? Örneklerle Açıklamalar

0
Advertisement

İngilizcede advise kelimesi ile advice kelimesi arasındaki fark nedir, nasıl kullanılırlar? Örnek cümleler ile açıklamaları, alıştırmalar.

advice

Advice vs. Advise

Pek çok öğrenci, kulağa biraz farklı gelen ve konuşmanın farklı bölümleri olarak kullanılan kelimeler olan advice ve advise’ı karıştırır. advice “s” sesiyle söylenir ve advise “z” sesiyle söylenir.

Advice (isim), eyleme rehberlik etmeyi amaçlayan bir tavsiyedir.

Bazı örnek cümleleri inceleyelim:

1. My sister gave me excellent dating advice
“Kız kardeşim bana mükemmel bir flört tavsiyesi verdi.” Açıklama: Kişiye kız kardeşi tarafından flört konusunda bazı ipuçları verildi.

Advertisement

2. Many people do not appreciate unsolicited advice.
“Çoğu insan istenmeyen tavsiyeleri takdir etmez.” Açıklama: Pek çok insan, istenmeyen tavsiyeleri almaktan hoşlanmaz.

Advise (fiil)

1. bir görüş veya tavsiye sunma eylemi (tavsiye vermek için);
2. bildirim eylemi

Bazı örnek cümleleri inceleyelim:

1. A good guidance counselor will advise students on how to prepare for college.
“İyi bir rehberlik danışmanı, öğrencilere üniversiteye nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunur.” Açıklama: İyi bir danışman, öğrencilere en sevdikleri üniversiteye girmek için ne yapmaları gerektiğini söyleyecektir.

2. My mother said I ought to advise her of my summer plans before she schedules our family vacation
“Annem, aile tatilimizi planlamadan önce ona yaz planlarımdan bahsetmem gerektiğini söyledi.” Açıklama: Anne, kızından aile tatilini çakışan bir zamanda planlamaması için yaz planlarını kendisine bildirmesini istedi.

Aralarındaki farkı tam olarak anlamak için hem advice hem de advise’ı aynı cümle içinde kullanalım.

Advertisement

Please advise me on which piece of advice to choose because I cannot decide on a course of action.
“Lütfen bana hangi tavsiyeyi seçmem gerektiğini söyleyin çünkü bir hareket tarzına karar veremiyorum.” Açıklama: Birisi, kararsız hissettiği için (bir karar veremediği için) bir başkasının hangi tavsiyeye uyması gerektiğini söylemesini istiyor.

Alıştırmalar:

1. I asked my friend to give me some ___________ on what to wear to the dance.
a) advise b) advice

2. My teacher _______ me to stop showing up late for school.
a) advised b) advice

3. I don’t need to be ________ on which path to follow. I will follow my own _________ and go my own way.
a) advice, advise b) advised, advice

Cevaplar: b, a, b


Leave A Reply