İnsan Eli İle İlgili Bilgiler

0

El nedir? El neye denir? İnsan eli ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Advertisement

İnsan kolunun bilekten parmak uçlarına kadar olan kısmına «el» denir. İnsanlık tarihinin en karanlık çağlarından medeniyetin bugünkü ileri durumuna kadar ne yapılmışsa hepsi az veya çok insan elinden çıkmadır. Toprağın işlenmesi, madenlerin çıkartılması, binaların, yolların, köprülerin yapılması hefp insan eliyle meydana gelmiştir. Bugün bile en modern makineleri çalıştıran, onlara istenileni yaptıran gene in9an elidir. İnsanlar ellerini kullanmasalardı, zekâlarına rağmen, hayvanlardan pek de farklı olamazlardı. Elinizdeki şu kitap bile insan eli olmadan nasıl yazılır, nasıl sayfalar haline getirilir, nasıl basılır, nasıl ciltlenirdi?

El, iki sıra halinde dizili, 8 bilek kemiğiyle başlar. Bunlar elimizin bilekten itibaren aşağı, yukarı inip kalkmasını sağlar. Elin ayasında, «tarak kemiği» denen 5 kemik vardır.

Bu kemiklerin her biri daha küçük kemikler halinde ileriye uzanıp parmakları meydana getirir. Parmaklarda her eklem arasında bir kemik bulunur. Başparmakta iki, öteki parmaklarda üç kemik vardır. Tarak ve parmak kemiklerini bilekten itibaren açılan bir yelpazeye benzetebiliriz. Her elde 27 kemik bulunur.

İnsan elindeki baş parmak sırasiyle şu adlarla anılır. Başparmak, işaretparmağı (şahadet, parmağı), ortaparmak, yüzükparmağı serçeparmak (küçükparmak). Bunlardan başparmak öteki dört parmağın karşısına getirilebilir. Bu da, insan eline-tutmak, kavramak, sıkmak gibi çeşitli imkânlar sağlar. Böylece, o derece önemli işlerin görülmesine yardım eder ki bütün medeniyetlerin başparmak sayesinde meydana geldiği bile söylenebilir. Bu parmakları 30 çiftten fazla ka,s hareket ettirir.

Elin içine «avuç» denir bu kısım etli, yumuşaktır. Eli örten deri, bilhassa parmak uçlarında, çok hassas olduğu için, el bir duyu organı olarak da kullanılır. Parmak uçlarının üst kısımlarını örten tırnaklar, hem parmakları ezilmelere karşı korur, hem de bize çok küçük şeyleri almamıza yardım eder.

Hayvanlarda el, ortam şartlarına uyarak gelişmiş, kuşlarda, yarasalarda kanad, balıklarda, suda yaşıyan memelilerde yüzgeç halini almıştır. Maymunların elleri birçok bakımlardan insan elini andırır. Onların da başparmağı öteki parmaklariyle karşı karşıya gelebilir. Böylece, maymunlar elleriyle birçok işler görebilirler.

Advertisement


Leave A Reply