İri İle İlgili Cümleler, İçinde “İri” Kelimesi Olan Cümle Örnekleri

0

İri ile ilgili cümleler. İri kelimesi içeren “İri” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İri İle İlgili Cümleler - İçinde "İri" Kelimesi Olan Cümle Örnekleri

Kaynak : pixabay.com

İri Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. İri bir adam olan Hüsamettin’i gören Kemal hemen eve doğru kaçmaya başladı.
 2. Pina, Pinnidae familyasının Pinna cinsini oluşturan iri yapılı, çiftçenetli yumuşakçaların ortak adı.
 3. Phenacodus cinsinin köpekdişleri iri ve iyi gelişmişti.
 4. Göğüs kısmındaki ur öylesine irileşmişti ki artık ameliyattan başka çare kalmamıştı.
 5. Pisauridae familyası oldukça iri örümceklerden oluşur.
 6. Piragua, iri ağaç gövdelerinin içinin oyulması tekniğine dayalı olarak gerçekleştirilen karmaşık yapılı, gelişkin tekne.
 7. Pirene köpeği, Asya kökenli olduğu sanılan ve Avrupa’da M.Ö. 1800-1000 arasında ortaya çıkan, iri yapılı köpek soyu.
 8. Genel olarak iri farelere “sıçan” denir.
 9. Koloitler gerçek eriyiklerle iri süspansiyonlar arasındadır.
 10. Bu familyanın üyeleri çok iri kafalı, iri yapılı hayvanlardır.
 11. Biraz daha iri olan ak dudaklı pekarinin (T. pecari) rengi daha koyu, ağzının çevresi beyazdır.
 12. Orfoz; hanilerin yer aldığı Serranidae familyasından birkaç iri yapılı balık türünün ortak adıdır.
 13. Biriktirmede en önemli amaçlar iri tanelerin çökelmesi, su kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir.
 14. Anne ve babası gibi oda iri yapılı bir yetişkin olarak karşımıza çıktı.
 15. Çok geniş bir coğrafi dağılım gösteren bu yabanarıları zarkanatlıların en iri üyeleri arasındadır.
 16. Sultan selim inciri açık yeşil renkli, iri ve bol etli olur.
 17. Marul yapraklarını iri iri doğrayıp salata tabağına alın.
 18. Ayı, Ursidae (ayıgiller) familyasını oluşturan, genellikle iri yapılı, yedi etçil memeli türünün ortak adı.
 19. Dişi, erkeğe oranla daha iri yapılıdır.
 20. Kuyruksuz, iri yuvarlak kafalı ve çok iri gözlüdür.
 21. Çok uzaklardan duyulabilen, çığlığa benzer ötüşleriyle tanınan anhimalar, 75 cm yüksekliğinde iri kuşlardır.
 22. İri yapılı, kalın derili, kısa bacaklı bir hayvandır.
 23. Oklu Kirpi; Kirpiye benzeyen, ondan daha iri, dikenleri daha uzun bir hayvandır.
 24. Gene boa gibi, en iri yılan cinsidir.
 25. Her geç doğumda mutlaka iri bebek doğmaz.
 26. Geniş yüzeyli iri dişleri bambu bitkisinin sürgün ve köklerini çiğneyip öğütmeye uyarlanmıştır.
 27. Dili kalın ve ağız tabanına yapışık, göz kapakları hareketli, sivri parmaklı, iri bir kertenkeledir.

Leave A Reply