İslahiye Nerededir? İslahiye İlçesinin Özellikleri, Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İslahiye nerededir? İslahiye hangi ilimize bağlıdır? İslahiye ilçesi özellikleri, tarihi, tarihsel eserleri hakkında bilgi.

İslahiye

İslahiye

İslahiye; Gaziantep İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Fevzipaşa), 43 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Nurdağı doğudan Merkez, güneyden Kilis’in Musabeyli ve Hatay’ ın Hassa, batıdan Osmaniye’nin Merkez ve Bahçe ilçeleriyle çevrilidir.

Genelde ova görünümündeki ilçe toprakları, 1.000-1.500 m yüksekliğindeki dağlarla çevrilidir (batıda Amanos Dağları’nın etekleri, doğuda Sof ve Sarıkaya Dağları, Gaziantep Yaylası). Yükseltisi 450-600 m arasında değişen ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan İslahiye Ovası, ilçe topraklarının ortasında yer alır. Ovanın kuzeydeki bölümü Karagöl Ovası adını alır. Ovada Karagöl, Örmeli vb küçük göller vardır. Bazı küçük akışlı sular, çöküntü ovasının orta düzlüklerinde, bazıları Karasu Irmağı’nda toplanır. Karasu’ nun suları, Tahtaköprü Barajı’nı doldurduktan sonra bir süre Suriye topraklarında akar, Hatay İli’ne girerek Amik Gölü’ne dökülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 16.7°C, yağış tutarı 350.7 mm’dir. Doğu ve batıda tepelerde meşe, ardıç, kızılçam, karaçam ormanları, Akdeniz çalı türleri yayılır. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mısır, mercimek, nohut, pamuk, soğan, antepfıstığı, zeytin), küçükbaş (koyun, keçi) hayvanı yetiştiriciliği ve canlı hayvan ticaretine dayanır.

Amanos Dağları’nın doğu eteğinde, deniz düzeyinden 530 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 90 km uzaklıktadır. Türkiye-Suriye Demiryolu ilçe merkezinden geçer.

Tarihsel Eserler:

Konumu ve verimli ovası nedeniyle tarih öncesi dönemlerden başlayarak yerleşime sahne olan ilçe sınırları içinde birçok eski yerleşme vardır. Bunlardan Zincirli’de (Sam’ al) yapılan kazılarda Eski Tunç Çağı’ndan Roma Çağı’na kadar uzanan bir yerleşme zinciri saptandı. En önemli yerleşme Geç Hitit dönemine aittir. İlçenin 10 km doğusunda bulunan Tilmen Höyükte yörenin önemli ve büyük yerleşmelerindendir. Kazılar sonucunda İÖ 2. bin yılıbaşlarında kurulmuş olan Yamhad Krallığı’nın merkezi ortaya çıkarıldı. Sakçagözü Ovası’nda bulunan Gedikli ya da Karahöyük de Eski Tunç Çağı’na ait ölü gömme geleneklerine ilişkin önemli buluntular vermiş bir höyüktür. Gedikli’nin 5 km uzağındaki Kırışkal’da anıtsal bir yapı ortaya çıkarıldı. İlçe merkezinin 22 km güneyinde bulunan Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesi, 200×300 m’lik bir alanı kapsar. Yapılan araştırmalarda tamamlanmamış yüzlerce taş heykel bulundu.

Advertisement

Leave A Reply