İslam ve Barış İle İlgili Yazı, İslamiyette Barış Konulu Yazı, Hakkında Bilgi

0

İslam barış dinidir, ne anlama gelir? İslamda barış ne anlama gelir? İslamda barışın önemi, İslam ve barış konulu yazı, ile ilgili bilgi.

İslam ve Barış İle İlgili Yazı

İslam ve Barış İle İlgili Yazı

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan savaşlar, insan haklarını ihlal, bütün insanlığın ortak vicdanını rahatsız eder. Maalesef bugünün dünyasında da ülkeler çeşitli menfaatler için milyonlarca insanı mağdur etmektedir. Din, bu konuda barışı öğütleyen birçok örnek vermiştir. Bütün peygamberlerin ortak amacı insanları barışa çağırmak, içinde bulundukları acımasız sistemlere karşı ezilenin yanında olmaktır.

Barış, insanın yaratılışının bir gereğidir, yani her zaman bulunması gereken bir durumdur. Savaş hâli normal şartlarda olmaması gereken bir durumdur. Barış hâlinin ortadan kalkması sadece fiziki yıkım yapmaz, aynı zamanda uzun yıllar etkisi devam edecek olan psikolojik yıkımlara da sebep olur.

“Rabb’iniz birdir, babanız da birdir, hepiniz Hz. Âdem’in çocuklarısınız.” ayeti, aynı atadan bugüne gelen insanoğlunun savaşmasının ne kadar saçma olduğunu ortaya koymaktadır. İslam’da savaş hiçbir zaman (varolan bir kanaat) emredilmemiştir. Savaşın geçerli görüldüğü tek sebep vatan savunmasıdır. Kur’an, “Bir insanı yaşatan bütün insanlığı yaşatmış sayılır.” derken İslam’ın savaşı desteklemesi mantıksız olurdu. Peygamber’imizin kimsenin can ve mal kaybına uğramadığı Mekke’nin fethi sırasında kendisine işkence yapan kişileri affetmesi barışa yaptığı katkının en bariz örneklerindendir. Savaşlar hep bir insanlık suçu olmuştur. İnsan karakterine aykırı bir harekettir. Medeniyetler arasındaki çatışmaların olmadığının ispatı ve birlikte yaşama kültürünün meyvelerini vermesi yeryüzünde savaşların olmadığı bir toplumu filizlendirecektir.

İslamiyette Barışın Önemi

İslam dininde barış, insanlar arasında adalet ve eşitlikle sağlanan bir durumdur. İslam dini, Müslümanların birbirleriyle ve diğer insanlarla barış içinde yaşamalarını teşvik eder ve bu amaçla çeşitli öğretiler sunar.

Öncelikle, İslam dininde barış, Allah’ın (c.c.) adil ve merhametli bir yaratıcı olduğuna inançla başlar. İslam inancına göre, insanlar Allah’ın yaratıklarıdır ve herkes eşit derecede değerlidir. Bu nedenle, İslam, tüm insanların barış içinde yaşaması için çalışır.

İslam dininde barış, adalet, hoşgörü, sevgi ve merhametle sağlanır. İslam inancına göre, bir insanın diğer insanlarla barış içinde yaşaması, adaletli, dürüst ve sevgi dolu olmasıyla mümkündür. İslam öğretilerine göre, bir kişi diğer insanlara karşı adaletli olmalı, onlara saygı göstermeli ve hoşgörülü davranmalıdır. İnsanlar arasında adaletin sağlanması, barışın temelini oluşturur.

İslam dininde barış, aynı zamanda savaşın da bir yerinin olduğunu kabul eder. Ancak, savaşın sadece savunma amaçlı olabileceği ve her zaman son çare olarak kullanılması gerektiği öğretilir. Savaş durumunda bile, İslam dini sivillerin korunması, savaş esirlerine insanca davranılması ve zulüm edilmemesi gibi kurallar koymuştur.

İslam dininde barış aynı zamanda insanlar arasında dayanışmanın da önemini vurgular. İnsanlar arasında birbirlerine yardım etmek, birbirlerine destek olmak, zor zamanlarda birbirlerine sığınmak gibi davranışlar, barışın korunması için gerekli olan önemli değerlerdir.

Sonuç olarak, İslam dininde barış, insanlar arasında adalet, hoşgörü, sevgi, merhamet, dayanışma ve saygı gibi değerlerin sağlandığı bir durumdur. İslam dininin bu öğretileri, insanlar arasındaki barışın sağlanması için önemli bir role sahiptir.


Leave A Reply