İspiritizma Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İspiritizma nedir? İspiritizma denemeleri nasıl olur, kimler yapar? İspiritizma hakkında bilgi.

ispiritizmaİspiritizma

İspiritizma; Ölülerin ruhlarıyla haberleşmenin mümkün olduğuna inanan görüşe ve bu maksatla yapılan denemelere ispritizma denir. Henüz bir bilim kolu sayılmamakla birlikte, bu iş üzerinde derin incelemelere girişilmiş, ciddi denemeler yapılmıştır.

İspritizma deneylerini yapabilmek için her şeyden önce ruhlarla insanları temas ettirecek, aracılık yapacak bir medyuma ihtiyaç vardır. Çoğunlukla kadınlar medyumluk yapabilirlerse de, erkek medyumlara da rastlanır. Halk arasında, sarışın, mavi gözlü kadınların medyum olabileceklerine dair bir inanç vardır. İspritizma deneyleri (ispritizma oturumları) ya karanlık, ya da gayet az aydınlatılmış bir salonda yapılır. Canlılarla ruhlar arasında aracılık yapan kuvvetli bir medyumsa İspritizma oturumunda ruhlarla temasın mümkün olabileceğine inanılmıştır. Ruhlar medyumdan memnun kalırlarsa onların yolu ile insanlara uzun uzun haberler gönderirler. Bazı ruhların hikâye ve roman yazdırdıkları bile ileri sürülmüştür.

Bazı evlerde ruh çağırma adı altında yapılan toplantılarda çivisiz, yuvarlak’ bir masanın çevresinde toplanan meraklılar masanın ortasına konan fincana hafifçe işaret parmaklarını değdirirler. Ayrıca, masanın üstüne büyük kâğıtlara yazılmış harfler dizilmiştir. Gelen ruh, fincanı harflerin önünde gezdirerek kelimeler yazdırır, böylece, sorulanları cevaplandırır. Yalnız, bu şekilde ruh çağırmak, basit bir salon oyunundan ileri gidemez. İspritizmayı bilim olarak kabul edenler, bu gibi oyunlara önem vermezler. Gerçek ispritizma deneylerinde medyum kendinden geçer, çağrılan ruhun kişiliğine bürünerek tamamen onun duygularını, düşüncelerini dile getirir. Bazı ispritizma deneylerinden sonra medyumların bayıldıkları, hattâ bazı hallerde akıllarını kaybettikleri. görülmüştür. Çok kuvvetli medyumlar, ruhları oturumun yapıldığı yere getirdikten başka, hayallerini salonda bulunanlara görünmelerini de sağlarlar. Bu oturumlarda ruhların fotoğraflarını bile çekenler olmuştur.

İspritizma deneylerinin tarihin en karanlık çağlarında başladığı tahmin ediliyor. Putperest dinlerde tanrının sözcüsü olduklarını iddia eden din adamları ruhlar âlemiyle temas sağladıklarını ileri sürüyorlardı. Daha sonraki devirlerde de geri kalmış kabileler arasında sihirbazlar, ruhlarla konuşup insanlara gaipler âleminden birçok haberler veriyorlardı.

İspritizmanın ileri cemiyetlerde tanınması ancak XIX, yüzyılda mümkün oldu. 1848 yılında, New York eyaletinde Fox adında bir çiftçinin evinde acayip olaylar vuku bulmaya başlayınca oralarda yaşayan halk heyecana kapılmıştı. Akşamlan el ayak çekildikten sonra Fox’ların evinin kapısı muntazam fasılalarla vurulmaya başlıyordu. Evin küçük kızı Kate Fox kapıyı vuran görünmez kimsenin ruhlar âleminden bir misafir olabileceğini ileri sürdü. Kate iyi bir medyumdu. Ruhla temas sağlayınca, vaktiyle o evde öldürülmüş bir adamın ruhu olduğunu öğrendi. O günden sonra da ruhlarla konuşmak, onlardan haber almak merakı her yana yayıldı.

Advertisement

Leave A Reply