IV. Hürmüz Kimdir?

0
Advertisement

IV. Hürmüz kimdir? Sasani kralı IV. Hürmüz hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi.

IV. Hürmüz

Hürmüz IV (ö. 590), 578/579-590 arasında Sasani kralıdır. I. Hüsrev’in oğlu ve ardılıdır. Eski bir kaynağa göre, orduda ve sarayda sıkı bir disiplin uygularken halkı kollamıştır. Saraydaki Zerdüşt rahipleri Hristiyanlara baskı yapılmasını istediğinde, tahtın ve yönetimin ancak her iki dinle de iyi ilişki kurarak güvenlik içinde olabileceği gerekçesiyle bunu reddetmiştir. Bizans İmparatorluğu’na ve Göktürklere karşı babasının döneminde başlayan savaşları sürdürdü. Bizans imparatoru Mavrikios’la barış görüşmelerine başlamakla birlikte, babasının kazanımlarının hiçbirinden vazgeçmedi.

588’de Hürmüz’ün komutanlarından VI. Behram (Çubin) Göktürkleri yenilgiye uğrattıysa da ertesi yıl Romalılara yenildi.Hürmüz’ün görevden alması üzerine Behram ordusuyla birlikte isyan etti. Bunu bir ayaklanma izledi. Hürmüz tahttan indirilerek öldürüldü ve oğlu II. Hüsrev kral ilan edildi.


Leave A Reply