Japon Denizi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bir çok dönem siyasete de konu olan Japon Denizi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Japon Denizi Haritası

Büyük Okyanus’un Uzak Doğu’daki koludur. Doğuda Japonya’dan batıda Rusya ve Kore’ye, kuzeyde Sahalin Adası’ndan güneyde Tsuşima (Kore) Boğazı’na kadar uzanır, boğazlar yolu ile kuzeyde Ohotsk Denizi’yle birleşir. Yüzölçümü 1.000.000 kilometrekaredir.

Japon Denizi, Doğu Asya kıyılarındaki denizler arasında en derin olanıdır. Sularının yarısı 2.000, dörtte biri 3.000 metre derinliktedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzandığı için, kıyılarında büyük iklim farkı vardır. Kuzey bölgeleri çok soğuk, güney bölgeleri çok sıcaktır. Bu iki ayrı iklim arasındaki ısı farkından dolayı, şiddetli hava akımları sonunda, Japon Denizi kıyılarında sık sık tayfunlar olur. Başlıca limanları Fukuoka, Nugata, Pusan ve Vladivostok’tur.


Leave A Reply