Kaşgarlı Mahmut Sözleri – Divan-ı Lügati’t Türk’ün Yazarından Özlü Sözler

0

Kaşgarlı Mahmut Sözleri. Divan-ı Lügati’t Türk yazarı olan Kaşgarlı Mahmut’tan alıntılanmış özlü ve güzel sözler. (Resimli)

1. Deve yükü aş olsa, aça az görünür.

Kaşgarlı Mahmut Sözleri

Advertisement

2. Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar.

Kaşgarlı Mahmut Sözleri


3. Şaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz.

Kaşgarlı Mahmut Sözleri


4. Kuru kaşık ağza, kuru söz kulağa yaraşmaz.

Kaşgarlı Mahmut Sözleri


5. İnsan şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.

Kaşgarlı Mahmut Sözleri

Advertisement

6. Irak yerin haberini kervan getirir.

Kaşgarlı Mahmut Sözleri


 • Sabanda sandırış bolsa örtgünde irteş bolmas – Saban zamanı sürtüşme olursa, harman zamanında dövüş olmaz.
 • Subuzganda ev bolmas, topurganda av bolmas – Eski mezarlıkta ev olmaz, gevşek topraklı yerde av olmaz.
 • Yazmas atım bolmas, yañılmas bilge bolmas – Şaşmaz ok olmaz, yanılmadık bilgin olmaz.
 • Yüpüşlüğ kelin keyeküni yapaş bulur – Yüz görümlülüğü çok olan gelin, güveyiyi yavaş, yumuşak bulur.
 • Alp çerikde, bilge tirikde – Yiğit orduda, bilgin mecliste belli olur.
 • Yalñuk ürülmüş kap ol, ağzı yazlıp alkınur – Kişi şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.
 • Bilmiş yek bilmedük kişiden yeğ – Tanıdık şeytan yabancıdan iyidir.
 • Ersek erğe tegmes, ebek ebğe tegmes – Oynak kadın koca bulamaz, aceleci evine varamaz.
 • Kalın kolan çupgasız bolmas – Eşek sürüsü başsız olmaz.
 • Erik erini yaglıg, ermegü başı kanlıg – Yürekli kişi yağlı, tembelin başı kanlı olur.
 • Keñeşliğ bilig üyreşür, keñeşsiz bilig obraşur – Danışılmış bilgi güzelleşir, danışılmamış bilgi yıpranır.
 • Kagun karma bolsa iyisi ikki eliğin tegir – Kavun yağma edilse, sahibi iki eliyle kapar.
 • Karga karısın kim bilir, kişi alasın kim tapar – Karganın kocamışını kim bilir, kişinin gönlündekini kim anlar.
 • Kök temür kerü turmas – Çelik kılıç geri durmaz.
 • Yurt kiçük bolsa angut bedük ur – Delik küçük olsa da yamayı büyük vur.
 • Ebdeki buzagu öküz bolmas – Ev içinde bakılan buzağı öküz olmaz.
 • Neçeme obrak keyük erse, yagmurka yarar – Nice eski giyim olsa yine de yağmurda işe yarar.
 • Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma – Kız ile güreşme, kısrak ile yarışma.
 • Oglak yiliksiz, oglan biliksiz – Oğlak iliksiz, çocuk bilgisiz olur.
 • Tatıg közre tikeniğ tüpre – Farslı’ya dikkat et, dikeni kökünden sök.
 • Közüñüğe köğ tüşdi – Aynaya pas düşdü.


Leave A Reply