Kaşığın Tarihçesi

0
Advertisement

Kaşık nedir? Kaşığın geçmişten günümüze gelişimi, tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi.

Kaşığın Tarihçesi;

Çorba, hoşaf, komposto, reçel gibi sulu yiyecekleri, pilâv gibi küçük taneli yemekleri tabaktan alıp ağza götürmek için, ayrıca sofrada yemek dağıtmak üzere kullanılan, bir ucu geniş, çukur bir kürek biçiminde, uzunca saplı bir sofra aletidir. Tahtadan, ya da madenden yapılır. Çorba kaşığı, yemek kaşığı, hoşaf kaşığı, yoğurt kaşığı, muhallebi kaşığı, tatlı kaşığı, çay kaşığı, kahve kaşığı, tevzi (dağıtma) kaşığı, salata kaşığı gibi değişik çeşitleri vardır.

Eski çağlarda her çeşit yemek için ayrı biçimde, ayrı malzemeden yapılmış, birer sanat eseri olarak kabul edilebilecek güzellikte kaşıklarımız vardı. Bunlar bugün, müzelere girmiş sanat eşyası arasında yer almaktadırlar. Eski kaşıklardan, yemek yemeye mahsus olanlar şimşirden, hoşaf kaşıkları bağadan, muhallebi kaşıkları kemikten, fildişinden, tatlı kaşıkları gümüşten olurdu. Hoşaf kaşıkları, ötekilerden daha çukurca olur, çoğunlukla bağadan yapılırdı. Bunların arasında saplan fildişinden olanlar da vardı. Bazılarının sap uçları mercandan, sedeften oyulmuş kuşlarla süslenirdi. Bu değerli kaşıkların sanat meraklıları tarafından yapılmış çok zengin koleksiyonları bulunmaktadır.

I Kaşık, tarihte insanların yemek yiyebilmek için kullandıkları ilk sofra aletidir. 1100 yılında, bir İtalyan asilinin karısı olan Domenica Silvia sofrasında ilk olarak çatal kullanmaya başlayıncaya kadar insanlar, dünyanın hemen hemen her yerinde yemeklerini kaşıkla yerlerdi. Kaşıkla yenebilecek yiyeceklerin kaşıkla, ötekilerinin de elle yenmesi Avrupa’da XV. yüzyıla kadar devam etti. Çatal, bıçakla yemek yeme geleneği halk arasında ancak bu tarihten sonra yerleşmeye başladı. Mağara devrinde yaşamış olan insanların, yemek yiyebilmek için tahtadan, taştan, çok kaba biçimlerde yapmış oldukları kaşıklar, tarihsel kazılarla meydana çıkarılmıştır. Eski Mısır, Yunan ve Roma medeniyetlerinde ise bu kaba sofra aletlerinin yerini, çok zarif bir işçilikle yapılmış olan tunç, gümüş kaşıkların aldığını görüyoruz. XVII. yüzyıldan itibaren sofralarda kaşığın, çatal bıçakla beraber kullanılması âdet olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply