Katıların Atom Yapısı ve Kurduğu Bağlar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Katıların atom yapısı nasıldır? Atomik bağlar, iyonik, metalik, kovalent bağ nedir, özellikleri ile ilgili bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

Atomun Yapısı

Atomun Yapısı

KATILARIN ATOM YAPISI

Diğer maddelerde olduğu gibi katılar da atom yada atom gruplarından oluşur. Katıların bir kısmı düzenli kristal yapıya sahipken bir kısmı düzensiz (amorf) atom yapısına sahiptir. Kristal yapılı katılarda, düzenli dizilmiş çok sayıda atom periyodik bir yapı oluşturur.

Katıların atom yada atom grupları genel olarak iyonik, kovalent ve metalik olmak üzere üç çeşit kuvvetli bağ ile bağlıdır.

İyonik Bağ

Kristal yapılı katıların çoğunda atomlar birbirlerine iyonik bağ ile bağlıdır.

İyonik bağ temelde zıt yüklü iyonlar (yüklü atomlar) arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerine dayanan bir kimyasal bağ türüdür.

Advertisement

Kovalent Bağ

Kovalent bağ iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bir kimyasal bağ türüdür.

Metalik Bağ

Metalik bağ, esas olarak metaller arasındaki, bir ya da daha çok atomu bir arada tutan bir kimyasal bağ türüdür. Metal atomlarının oluşturduğu kafeste serbest elektronların yer değiştirmiş olarak paylaşılması esasına dayanır.

Sıvı Kristaller

Maddeler katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört ana fazdan oluşur. Katıdan sıvıya geçiş sıvı kristal faz adı verilen ara fazdan geçerek oluşur. Sıvı kristaller, sıvıların ve katı kristallerin özellikleri arasında özelliklere sahip olan maddelerdir. Örneğin, sıvı kristal, bir sıvı gibi akar ama molekülleri bir kristalin-ki gibi yönlüdür. Sıvı kristal malzemeler her zaman sıvı kristallik özelliği göstermezler.

Advertisement


Leave A Reply