Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

2
Advertisement

Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez atasözünün açıklaması. Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez anlamı, hakkında bilgi, anafikir.

Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez:

ANAFİKİR : Büyük çıkar sağlanan yerden, küçük fedakârlıklar esirgenmemelidir.

Akıllı kişi çıkar sağladığı yer veya kişinin değerini bilir, ona saygılı olur. Çıkarının sürmesi için kendisinden beklenen bir fedakarlık olduğu zaman çekinmeden gerekeni yapar. Bilir ki çıkar sağladığı yer veya kişiye gelecek bir zarar kendisini de etkileyecektir. Arzu edilen, yapılacak böylesi bir fedakarlığın çıkar düşünülerek değil, içten gelerek yapılmasıdır. Çıkar veya karşılık beklemeden yapılan fedakârlıkların bize olan saygıyı her zaman arttırdığını unutmamalıyız.

Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez

Atasözü : Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Açıklaması : Kişi, büyük çıkarlar sağlayacağı yerden küçük şeyleri esirgemez.

ÇIKAR

Büyük çıkar sağlanacak bir iş için küçük harcamalardan kaçınmamak gerekir. Çoğu elde etmek için, azı feda etmek doğru olur.

Advertisement

İnsanlar çıkarlarını düşünürler. Bu hepimizin bir yere kadar yaptığı bir şeydir ve gayet doğaldır. Çıkarlarımız için kendi ahlaki ve vicdani değerlerimiz ve inançlarımız doğrultusunda çalışırız. Bu yüzden de çıkarımıza hizmet edecek herhangi bir şey için yatırım yapmamız da doğaldır. Bu atasözünde bahsettiğimiz yatırım tavuk, kazancımız ise kaz oluyor. Bilindiği gibi kaz tavuktan daha değerli ve büyük bir hayvandır o yüzden tavuk verip kaz almak karlı bir alışveriş olacaktır. Eğer işin sonunda kar elde etmek varsa bir miktar yatırım yapmak mantıklıdır anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Atasözünün geçerli olabileceği durumlara örnekler verelim. Örneğin, güzel bir iş anlaşması yapılacaksa ve iyi getiri elde edilecekse, bu anlaşmayı ayarlayan kişilerin hoş tutulması normaldir. Anlaşmanın yapılmasını sağlayanlar yemeklere götürülür, gezdirilir, en güzel otellerde ağırlanır vs. Bu gibi harcamalar antlaşma sonucunda elde edilecek gelirle kıyaslandığında devede kulak, kazın yanında tavuk kalacaktır. Şirketlerin reklam harcamaları da aynı mantıkladır. Reklamlar için para veren şirketler bunu satışlarını arttırmayı amaçlayarak yaparlar. Tanıtımlarını yapmaları insanların o ürüne sempati duymasını ve satın almasını kolaylaştırır. Bu vesile ile de satışlar artar ve kazanç artar. Buradaki kazanç kazımız, reklam harcaması da tavuğumuzdur.


2 yorum

Leave A Reply