Kesik Koninin Özellikleri

0
Advertisement

Kesik koni nedir, özellikleri nelerdir? Kesik koni ile ilgili sorular ve çözümleri, hakkında bilgi.

Kesik Koni

Dik dairesel koninin tabanı ve tabana paralel bir düzlemle kesiti arasındaki koni parçasına dik kesik koni denir.

Taban ve tabana paralel kesitlere dik kesik koninin tabanları,

tabanlar arasındaki dikme parçasına dik kesik koninin yüksekliği,

her iki taban arasında kalan herhangi bir eleman parçasına dik kesik koninin yanal yüksekliği denir.

Advertisement

Örnek:

Tabanı xOy düzleminde ve dayanak eğrisi x² + y² = 36 çemberi olan dik koninin tepe noktası P(0, 0, 15) veriliyor.

Bu koninin z = 5 düzlemi ile arakesit çemberinin yarıçapını bulalım.

Çözüm

Koninin tabanı, yarıçapı 6 birim olan dairedir.

z = 5 düzlemi ile koninin arakesiti A merkezli dairedir. POC dik üçgen kesitini alırsak,

Advertisement

|OA| =5 birim ve |PA| = 10 birim olur.

PAB ve POC üçgenlerinin benzerliğinden,

\displaystyle \frac{10}{15}=\frac{\left| AB \right|}{6}\Rightarrow \left| AB \right|=4 birim bulunur.

Dik Dairesel Kesik Koninin Alan ve Hacim Hesaplanması


Leave A Reply