Kıbrıs Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi Önemli Eserleri ve Sanatçıları

0
Advertisement

Kıbrıs Türk Edebiyatının tarihçesi, tarihi gelişimi. Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli şairleri, eserleri, isimleri hakkında bilgi.

Kıbrıs Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi

Kıbrıs Türk Edebiyatının Tarihi Gelişimi

Kıbrıs Türk edebiyatının tarihsel gelişimi, Türk edebiyatının gelişimiyle benzerlik göstermektedir. Bunun en önemli nedeni, Kıbrıs’ta Türkiye Türkçesinin kullanılıyor oluşudur. Bunun dışında Kıbrıs’ın uzun süre Osmanlı egemenliğinde kalışını, Anadolu’ya mesafe olarak yakınlığını, Türkiye ile diyaloğun her dönemde devam etmiş oluşunu sayabiliriz.

Kıbrıs, Osmanlı egemenliğinden sonra İngilizlere bırakılmıştır. İngilizlerin baskısıyla edebî faaliyetler zayıflamıştır. 1943’ten sonra baskılar hafiflemiş, Kıbrıs Türk edebiyatı yeni eserler ve isimler kazanmaya başlamıştır. Daha çok ulusal konuları işleyen isimler arasında Nazif Süleyman Ebeoğlu, Necla Salih Suphi, Rauf Denktaş, Özker Yaşın, Ahmet Gazioğlu, Fadıl Korkut sayılabilir.

Kıbrıs Türkleri İngiliz baskılarından sonra da sürekli olarak Rum saldırılarına maruz kalmışlardır. Rumlar 1974’te Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile durdurulmuştur.

Advertisement

Özker Yaşın, Oktay Öksüzoğlu, Ülkü İrfan Yıldız, Osman Türkay, İlkay Adalı eserlerinde Kıbrıs Türkü’nün acılı günlerini dile getirmişlerdir.

1974’ten sonra Fikret Demirağ, Feriha Altıok, Orbay Deliceırmak, Mehmet Levent, Mehmet Yaşın, Ali Nesim, Neriman Cahit, Sebahattin İsmail, Timur Öztürk, Nevzat Yalçın gibi adlar da eser vermişlerdir.


Leave A Reply