Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler

0

Kimyada emülsiyon nedir? Emülsiyonların ve emilgatörlerin özellikleri nelerdir? Emülsiyon örnekleri, Kolloid ve Emülsiyon Arasındaki Fark hakkında bilgi.

Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler

İki veya daha fazla malzeme karıştırıldığında, oluşabilecek farklı ürünler vardır. Bunlardan biri bir emülsiyondur:

Emülsiyonun tanımı

Bir emülsiyon, birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Emülsiyon kelimesi, “süt” anlamına gelen Latince kelimeden gelir (süt, yağ ve su emülsiyonunun bir örneğidir). Sıvı bir karışımı bir emülsiyona dönüştürme işlemine emülsiyonlaştırma denir.

***Bir emülsiyon, normalde karışmayan iki sıvının birleştirilmesiyle oluşan bir kolloid türüdür.

***Bir emülsiyonda, bir sıvı diğer sıvının bir dağılımını içerir.

***Yaygın emülsiyon örnekleri arasında yumurta sarısı, tereyağı ve mayonez bulunur.

***Bir emülsiyon oluşturmak için sıvıların karıştırılması işlemine emülsiyonlaştırma denir.

***Onları oluşturan sıvılar berrak olsa bile, emülsiyonlar bulanık veya renkli görünür, çünkü ışık karışımdaki asılı parçacıklar tarafından dağılır.

Emülsiyon örnekleri

***Yağ ve su karışımları birlikte çalkalandıklarında emülsiyonlardır. Yağ, damlalar oluşturacak ve su boyunca dağılacaktır.

***Yumurta sarısı, emülsifiye edici ajan lesitini içeren bir emülsiyondur.

***Espressodaki krema, su ve kahve yağından oluşan bir emülsiyondur.

***Tereyağı, yağda su emülsiyonudur.

***Mayonez, yumurta sarısındaki lesitin ile stabilize edilmiş su emülsiyonunda bir yağdır.

***Fotografik filmin ışığa duyarlı tarafı jelatin içinde bir gümüş halojenür emülsiyonu ile kaplanır.

Emülsiyonların Özellikleri

Emülsiyonlar genellikle bulanık veya beyaz görünür, çünkü ışık, karışımdaki bileşenler arasındaki faz aralıkları üzerinden dağılır. Işığın tümü eşit olarak dağılırsa, emülsiyon beyaz görünecektir. Seyreltilmiş emülsiyonlar hafif mavi görünebilir çünkü düşük dalga boylu ışık daha fazla dağılır. Buna Tyndall etkisi denir. Genellikle yağsız sütün içerisinde görülür. Damlacıkların tanecik ebadı 100 nm’den (mikroemülsiyon veya nanoemülsiyon) küçükse, karışımın yarı saydam olması mümkündür.

Emülsiyonlar sıvılar olduğu için statik bir iç yapıya sahip değillerdir. Damlacıklar, dispersiyon ortamı adı verilen sıvı bir matris boyunca aşağı yukarı eşit olarak dağıtılır. İki sıvı farklı emülsiyon türleri oluşturabilir. Örneğin, yağ ve su, yağ damlacıklarının su içinde dağıldığı, su emülsiyonunda bir yağ oluşturabilir ya da yağ içinde dağılmış su ile yağ emülsiyonunda bir su oluşturabilir. Ayrıca, suda yağ içindeki su gibi çoklu emülsiyonlar oluşturabilirler.

Emülsiyonların çoğu, kendi başlarına karışmayacak veya süresiz olarak askıya alınmayacak bileşenlerle dengesizdir.

Emülgatör tanımı

Bir emülsiyonu stabilize eden bir maddeye emülsiyonlaştırıcı veya emülgatör denir. Emülgatörler, bir karışımın kinetik stabilitesini artırarak çalışır. Sürfaktanlar veya yüzey aktif maddeler bir tür emülgatördür. Deterjanlar bir sürfaktan örneğidir. Diğer emülsiyonlaştırıcı örnekleri arasında lesitin, hardal, soya lesitini, sodyum fosfatlar, monogliserit (DATEM) diasetil tartarik asit esteri ve sodyum stearoil laktilat bulunmaktadır.

Kolloid ve Emülsiyon Arasındaki Fark

Bazen “kolloid” ve “emülsiyon” terimleri birbirlerinin yerine kullanılır, ancak emülsiyon terimi bir karışımın her iki fazı da sıvı olduğunda geçerlidir. Kolloid içindeki parçacıklar, maddenin herhangi bir fazı olabilir. Dolayısıyla, bir emülsiyon bir kolloid türüdür, ancak tüm kolloidler emülsiyon değildir.

Emülsiyonlaştırma Nasıl Olur?

Emülsifikasyonda rol oynayabilecek birkaç mekanizma vardır:

İki sıvı arasındaki arayüzey yüzey gerilimi azaldığında emülsiyonlaşma meydana gelebilir. Sürfaktanlar bu şekilde çalışır.

Bir emülgatör bir karışım içinde bir faz üzerinde bir film oluşturabilir ve birbirlerini iten globüller oluşturarak eşit şekilde dağılmış veya süspansiyon halinde kalmalarını sağlar.
Bazı emülsiyonlar, ortamın viskozitesini arttırır, böylece globüllerin asılı kalmasını kolaylaştırır. Örnekler arasında hidrokolloidler, gliserin ve polimer karboksimetil selüloz bulunur.


Leave A Reply