Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi Nasıl Yapılır? Örnekler

0

Kimyasal denklemler nasıl denkleştirilir? Kimyasal Denklem denkleştirmenin kuralları ve örneklerle açıklaması, örnek soru ve çözümleri.

kimyasal denklem
Kimyasal Denklemlerin Denkleştirilmesi

Kimyasal tepkimelerde, hesaplama yapabilmek için; giren ve çıkan maddelerdeki atomların tür ve sayısını eşit hale getirme işlemine denklem denkleştirme denir. Basit denklemlerde, simge ya da formülün önüne uygun katsayılar konularak yapılır.

Advertisement

Denkleştirme işlemi yapılırken, en karmaşık olandan başlanırsa denkleştirmede kolaylık sağlanır. Elementel halde bulunanların denkleştirilmesi ise en son yapılır.

ÖRNEK
  • \displaystyle {{C}_{3}}{{H}_{8}}+{{O}_{2}}\to C{{O}_{2}}+{{H}_{2}}O Denklemini denkleştirelim.
Çözüm:

Tepkime denkleminin sol tarafındaki C3H8 molekülünde 3 C, 8 H bulunmaktadır. Sağ tarafta da 3 C, 8 H olmalıdır. C sayısının 3 olması için CO2‘nin önüne 3 katsayısı, H sayısının 8 olması için H2O ‘un önüne 4 katsayısı yazılır. (1 su molekülünde 2 H atomu olduğundan 4.2H = 8H olur.)

Bu durumda tepkime denklemi: \displaystyle {{C}_{3}}{{H}_{8}}+5{{O}_{2}}\to 3C{{O}_{2}}+4{{H}_{2}}O
şeklinde eşitlenmiş olur. Tepkime denklemlerinde; molekül sayıları, dolayısıyla hacimler korunmayabilir.

Advertisement


Leave A Reply