Kitaplara İman Nedir? Kitaplara İman Ne Anlama Gelir?

0

Kitaplara iman İslam dininde ne anlama gelir? Kitaplara iman denilince ne anlamlıyız? Kitaplara iman ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Kur'an-ı Kerim

Kitaplara İman Nedir? Kitaplara İman Ne Anlama Gelir?

Allahü Teala ilk insandan itibaren, toplumlara gerek sayfalar gerek kitaplar şeklinde peygamberleri vasıtasıyla mesajlar göndermiştir. Allahü Teala ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’e 10 sayfa, Hz. İbrahim’e 10 sayfa, Hz. Şife 50 sayfa, Hz. İdris’e ise 30 sayfa indirmiştir.

Kitaplar ise 4 tanedir. Tevrat Hz. Musa (a.s)’ya, Zebur Hz. Davud (a.s)’a, İncil Hz. İsa (a.s)’ya ve Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya Allah tarafından gönderilmiştir.

İlahi kitap ve sayfaların aslı, korunmuş levha anlamına gelen ‘ levh-i mahfuz’dadır. Ve bu levhaya alemlerin yaratışlından sonuna kadar ne olup bitecekse Allah hepsini takdir ve kaza edip yazmıştır.

Kur’an-ı Kerim, ilahi kitapların içerisinde en özel anlama sahiptir. Bu ayrıcalık; en son, en mükemmel ve Allah katındaki din olan İslam ve peygamberi vasıtasıyla Allah tarafından insanlığa sunulan lütf-u ilahi’den ötürüdür. Bu ilahi te’yidle Kur’an-ı Kerim, bütün asırlara meydan okuyarak bir beyan mucizesi halinde devam etmektedir. Onda bize bir kurtuluş reçetesi mahiyetinde takdim edilen temel hususlar kısaca şunlardır:

• İman esasları ve salih ameller

• İnsanın yaratılışının safhaları, insana ait nefsi ve ruhi bir tekamülü sağlayacak nefis tezkiyesi ve kalb tasfiyesini kazandıracak eğitim metodları

• Kainatın yaratılışı, çok ince ve mükemmel bir nizama göre işleyişi ve yer ile gök arasında yaşayan varlıklar ve hususiyetleri

• Hak yoldan sapmadan yaşayanların halleri ile azgınlık, zulüm ve sapkınlığın karanlığın da yaşayanların akibetleriyle ilgili haberler

• İnsanı yaratılış gayesine çağıran, kainatı ve içindeki sırları anlamaya davet eden engin bir tefekkür ve tezekkürün teşvik edilmesi


Leave A Reply