Kızılderililer Kimlerdir?

0
Advertisement

Kızılderililer Kimlerdir? Kızılderililerin özellikleri, tarihçesi, nerede yaşamaktadırlar, hakkında bilgi.

kizilderiliKızılderililer Amerika Kıtası’nda yaşayan, derileri kızıla çalan yerli halktır. Kristof Kolomb çıktığı keşif gezisinde Hindistan yerine Amerika Kıtası’nı keşfettiğini bilmediği için karşılaştığı yerli halka Hintliler anlamında “İndian” demişti. Bugünkü Amerikalılar da Kızılderililere İndian derler. Kızılderililerin tarihi bugüne kadar yapılan arkeolojik araştırmaların sonuçlarına göre, Kızılderililer, Amerika Kıtası’nın halkı değildi. İÖ 12.000 yıllarında Bering Boğazı’nın bir kara parçası olarak Asya ile Kuzey Amerika Kıtası’nı birbirine bağladığı bir dönemde Kuzey Amerika’ya geçtikleri sanılır. Yüzyıllar sonra Bering Boğazı’ndaki buzulların erimesi ve boğazın oluşmasıyla iki kıta arasındaki kara bağlantısı koptu ve Amerika Kıtası’na gelen topluluklar bu topraklarda kendilerine özgü bir uygarlık ve yaşam biçimi oluşturdular.

Kızılderililer üzerinde yapılan antropolojik araştırmalar, bu toplulukların Moğollara bir benzerlik gösterdiklerini ortaya koymuştur. Her iki topluluğun da saçları koyu siyah, derileri kahverengi, elmacık kemikleri çıkıntılıdır. Avrupalıların Amerika Kıtası’nı keşfettikleri zaman kesin sayıları bilinmeyen Kızılderililer, Avrupalılarla ilişki kurduktan sonra, Avrupalıların soykırımı, açlık, kıtlık ve hastalıklar nedeniyle sayıları büyük oranda azaldı. Bugün Güney Amerika’nın dışında ABD ve Kanada’da yaşayan Kızılderililerin sayısı 1 milyon kadardır. ABD’de yaşayan Kızılderililer günümüzde eski yaşamlarını bırakarak, toplu yaşamın içine girmişlerdir. Kırsal kesimde yaşayanlar ise çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşırlar. Maya, Aztek ve İnka gibi üst düzey uygarlıklar kurmuş olan Kızılderililer, 15. yüzyılın sonlarında İspanyol ve İngilizlerin etkisinde kalarak Hristiyanlaştılar ve onların kültür öğelerini benimsediler. Kızılderili toplulukları birbirinden az çok ayrılan diller konuşmakla birlikte, günümüzde yaşadıkları devletin dilini konuşurlar. Meksika-Guatemala bölgelerinin dışında, Güney Amerika’nın çeşitli bölgelerine dağılmış 50 milyon kadar Kızılderili yaşamaktadır.


Leave A Reply