Kötü Davranışlara Karşı Duyarsız Kalmanın Zararları

0
Advertisement

İslamiyette kötü davranışlara karşı duyarsız kalmak nasıl karşılanır? Kötü davranışlara duyarsızlığın zararları hakkında bilgi.

Üç Maymun

Kaynak : pixabay.com

Kötü Davranışlara Karşı Duyarsız Kalmanın Zararları

İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, Müslümanların öncelikli sorumluluklarından biridir. Yüce Allah Müslümanların, insanları hayra çağırmasını, kötülükten men etmesini ve iyiliği emretmesini emretmektedir. Böyle bir davranış insanlığı kurtuluşa götürecektir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle anlatılmaktadır: “Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.” (Âl-i imrân suresi, 114. ayet), başka bir ayette ise Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Sizden hayra çağıran, İyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104. ayet)

Hepimiz içinde yaşadığımız toplumun bir ferdiyiz. Toplumda meydana gelen problemeler bir şekilde bizlere de yansımaktadır. Toplumdaki kötü yaklaşımları ve davranışları görmezlikten gelmek veya bu davranışlar karşısında duyarsız kalmak yanlıştır. Bizler ve toplumun diğer fertleri gücünün yettiği ve sorumluluğunun izin verdiği ölçüde toplumda gördüğü olumsuzlukları düzeltmeyi amaçlamalıdır. Böyle bir tavır içinde olmamak beraberinde hem bize hem de yakınlarımıza ciddi zararlar verecektir.

Her türlü kötü davranış toplumu olumsuz etkilemekte, toplumun huzur, güven ve mutluluk ortamına zarar vermektedir. Sevgi ve saygı bağlarına zarar vermenin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışmayı da ortadan kaldırmaktadır. Ortaya çıkabilecek bu olumsuzluklardan dolayı kötü davranış sergileyenlere karşı hassas olmalıyız; elimizle, dilimizle görülen olumsuz davranışı düzeltmeliyiz.

Örneğin arkadaşının eşyasını izinsiz alan birini gördüğümüzde onu bu yaptığı yanlıştan dolayı uygun bir dille uyarmalıyız. İki arkadaşımız birbirine küstüğünde onları barıştırmalıyız. Yere çöp atan birini gördüğümüzde o kişiyi uyarmalı ve yaptığının yanlış bir davranış olduğunu söylemeliyiz. Gıybet eden, yalan söyleyen, insanları aldatan ve bunlara benzer davranışları olan arkadaşlarımıza yapılanların yanlış olduğunu kibar bir dille anlatmalıyız. Böyle bir tavır içinde olmak sorumluluk sahibi bir yurttaş olmanın gereğidir.

Advertisement

Leave A Reply