Küçük Menderes Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Küçük Menderes akarsuyu nerededir? Küçük Menderes akarsuyu ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin var olduğu sayfamız.

Küçük MenderesEge Bölgesi’ndeki akarsuların başlıcalarından biridir. Uzunluğu 140 km.’dir. Salihli yakınlarında, Bozdağ’ın güney yamaçlarından doğar. Önce kuzey – güney doğrultusunda akar. Kiraz’dan geçtikten sonra batıya döner. Ödemiş’in güneyinden geçer. Bu kesimde Torbalı – Ödemiş demiryolunun yanı sıra bu hattın güneyinde akar. Daha batıda bu hattan ayrılan Çatal-Tire şube hattının, Bayındır – Tire karayolunun altından akarak batıya doğru ilerler. Torbalı’nın güneyinde yeniden sert bir dirsekle kuzey – güney doğrultusunu alır. Aydın Dağları’nın batı kesiminden Alaman Dağı’nı ayıran dar bir boğazdan geçer. Bu kesimde de İzmir-Aydın demiryolu boyunca akar. Sonra yeniden batıya dönerek Kuşadası Körfezi’nin kuzeyinde Ege Denizi’ne dökülür.

Tarihin eski çağlarında burada, deniz kıyısında Efes şehri vardı. Şimdi ırmağın getirdiği lığlar (alüvyonlar) yüzünden, bu şehrin yıkıntıları denizden 8-9 km. kadar içeride kalmıştır.

«Menderes» sözü Eski Yunanca’da «dolambaçlı» anlamına gelir. Bu gibi çok kıvrıntılı akarsulara da «menderes» denir. Yurdumuzda bu biçim başlıca 3 akarsu vardr:
1 — Menderes Çayı: Çanakkale Boğazı’na dökülür;
2 — Küçük Menderes;
3 — Büyük Menderes: Aydın topraklarından Ege Denizi’ne dökülür.


Leave A Reply