Kur’an, Hz. Muhammed ve Güzellik

0
Advertisement

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) ve güzellik konusu ile ilgili açıklayıcı bilgilerin olduğu yazımız.

Kur’an ve Güzellik

Allah her şeyi ” güzel” yaratmıştır. Çünkü O’nun bütün isimleri güzel olmakla birlikte “Cemal” İsmi Celâli (Güzel) anlamına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in bütünü, anlam ve edebi inceliği, dil bilim kuralları ile tam bir uyum ve estetiğe, eşsiz bir bütünlüğe sahiptir. Kur’an-ı Kerim, insana hitap ederken, onun estetik ruhi yönüne hitap etmektedir.

Örneğin; “O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır…” (Secde:7) “(Ey Ademoğlu), mescitte süslü elbiselerinizi giyiniz, yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah müsrifleri sevmez.” ” De ki, Allah’ın, kulları için çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları kim haram etmiş?” yine “Yaratanların en güzeli Allah’tır.” (Mü’minun, 14) buyurulmaktadır.

Allah (c.c.), varlıkları sanatkarane yarattığını ve süsleyip güzelleştirdiğini belirtmektedir. Allah (c.c), Cemal ve Muhsin yani güzelleştiren sıfatlarından bizzat bahsetmesi, güzel olana verilen değeri ve onu korumayı da istemiştir.

Advertisement

Zira ” O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır.” buyurmaktadır.

Hz. Muhammed ve Güzellik

Dünya nimetleri ve onların güzelliklerden faydalanılması hususunda peygamberimiz de vurgulamıştır. Örneğin; Zengin olduğu halde, çirkin ve değersiz bir elbise giymiş olarak huzura gelen bir kişiye peygamberimiz:

“Allah mal vermişse Allah’ın kerameti senin üzerinde görünsün” (Nesai’, Zinet, 54 ) ve (Ebu Davud, Libas, 14) buyurarak uyarmıştır.

“Allah temizdir, temizliği sever, güzeldir, güzelliği sever, merhametlidir, merhameti sever, cömerttir, cömertliği sever. Saçınız varsa temiz tutunuz; Yahudilere benzemeyiniz.”[Tirmizi, Edep, 41) söylemiştir. Başka bir hadis-i Şerifte ise:

“Bir gün Peygamber, ‘kalbinde zerre kadar kibir» bulunan kimse cennete giremez’ dedi. Bunun üzerine sahabeden birisi:

Advertisement

– “Fakat elbisesinin ve ayakkabısının güzel ve temiz olmasını isterse” diye sorduğunda, Nebi:-” Allah güzeldir, güzeli sever; (halbuki) kibir, hakkı uzaklaştıran ve insanları hakir gösteren şeydir” cevabını vermiştir.” (Sahihi Müslim)

Hz. Muhammed (sav.), hayatının her safhasında güzelliği aramış ve insanlara da tavsiyede bulunmuştur. Örneğin;:

” O bir gün cenaze merasimine gitti ve mezarın içinde hafif bir kazılış hatası görerek bunun derhal düzeltilmesi gerektiğini emretti. Birisi ona bunun ölüye rahatsız mı edeceğini sordu. Peygamberimiz de: “Aslında böyle şeyler ölüyü ne sıkar, ne de ona rahatlık verir, fakat bu, sağ olanların gözlerine güzel görünmek içindir.” buyurdular.

Hz. Muhammed (sav.) sadece insanlara değil, çevresindeki güzellikleri görünce yaratılışın mükemmelliğini anlatmak için sık sık duygularını dile getirdiğine şahit olmaktayız. Örneğin; Bir defasında aşılı bir fidanı tutup öperek ” Keşke ben de senin gibi aşılı bir ağaç olsaydım” demiş, genç ve güzel olan annemiz Hz. Aişe’ye de ” Ya Hümeyra” (pembe yanaklı) diye iltifatta bulunmuştur.

Kur’an’ı okuyanlara “Sesinizle onu güzelleştiriniz” buyurmuşlardı. Hz. Bilal’e ezanı okutturmasının sebebi, onun sesinin güzel ve gür oluşundan dolayı değil midir?

Allah’ın Resulü, her hususta ve her şeydeki güzellikler karşısında beğenisini ve takdir duygularını ifade etmiştir. Kurbanı keserken dahi iyilikle, en kibar şekilde kesilmesini emretmişti. Zaten Allah’ın sevdiği Müslümanlık hali de böyle olmaktır.


Leave A Reply