Kuranı Kerim’i Okumak Anlamak ve Yorumlamadaki Temel İlkeler

0
Advertisement

Kuran-ı Kerim’i okuma şekilleri nelerdir? Kuran’ı okumanın ve anlamanın önemi ve fazileti, Kuran’ı okumak anlamak yorumlamaktaki temel ilkeler.

Kuran

KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAK

Kur’an-ı Kerim’i okumak iki şekilde ele alınabilir:

Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Okumak: Bu tür bir okuma tamamen ibadet niyetiyle yapılır. Bunun için uyulması gereken bazı kurallar vardır:

  • ► Kur’an’ın kendisine hitap ettiğinin bilincinde olarak okumak
  • ► Abdestli olmak ve besmele ile başlamak
  • ► Secde ayetleri geldiğinde secde etmek
  • ► Tecvit kurallarına uygun okumak

Kur’an edebi, ilmiî ve musiki gibi alanlarda büyük bir mucizedir.

Kur’an’nın Mealini Okumak: Buradaki temel amaç, Kur’an’daki ilahî mesajları anlamaktır. Dinî sorumlulukların yerine getirilmesi açısından bu gereklidir. Meal, Kur’an’ın kendisi değil, çevirenin Kur’an’dan anladığıdır. Bu yüzden Kur’an’ın başka dillere çevrilmesine “tercüme” değil de “meal” denmiştir.

Advertisement

Farklı kelimelerin kullanılması, çevirmenlerin anlama ve ifade etme güçleri, kullanılan dil ve kültürel yapı ile ayetlerin mana zenginliği ve derinliği sebebiyle İnsanlar bilim ve kültür seviyelerini meale yansıtırlar.

Kur’an mealini okurken meal okumanın anlam ve bilincinde olmak, gerekli durumlarda uzman kişilerden bilgi edinmek ve Kur’an’ı bir bütün olarak ele alıp notlar tutmak gerekir.

KUR’AN’I ANLAMAK VE YORUMLAMAK

İnsanın, sorumlu olduğu inancının gereklerini en doğru şekilde bilmesi gerekir. Bu nedenle Kur’an’ın doğru ve yalın bir şekilde anlaşılması gerekir. İslam dünyasında Kur’an; din bilginlerince açıklanıp, yorumlanarak insanlara sunulmuştur. Buna tefsir çalışmaları da denilebilir.

Kur’an Anlaşılmak için Gönderilmiştir: İnsan yaratılış hikmetlerini öğrenmek, hayat sınavını başarı ile tamamlayabilmek için öncelikle Kur’an’ı doğru anlamalıdır.

İnsan iyi niyetiyle yaratanını, onun buyruk, yasak ve öğütlerini, örnek alınması gereken şahsiyetleri, yanlış inançlardan kurtulmayı, aşırılığa kaçmamayı vb. öğrenir.

Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler:

► Sünneti bilmek: Kur’an’ın canlı örneği olan sünneti bilmek, Kur’an’ı yorumlamada en önemli kaynaktır.
► Geçmiş milletlere ve peygamberlere ait kıssaları bilmek
► Ayetlerin iniş sebebini (sebeb-i nuzül) bilmek
► Diğer İslami bilim dalları hakkında bilgi sahibi olmak
► Kur’an’ı bir bütün olarak ele almak
► İnsanın ve evrenin yaratılışı gibi konularda ilgili uzmanlardan yardım almak
► Kişisel çıkarlardan uzak durmak ve gönlün bu işe açık olması gerekir.

Advertisement


Leave A Reply