Kurban İbadeti Nasıl ve Niçin Yapılır?

0

Kurban nasıl bir ibadettir, dinlerde kurban ibadeti nedir? Kurban nasıl ve neden kesilir? Kurban ibadeti hakkında bilgi.

Kurban İbadeti Nasıl ve Niçin Yapılır?

Advertisement

Kurban İbadeti Nasıl ve Niçin Yapılır?

KURBAN İBADETİ

Dinlerde Kurban

Kurban terimi; yaklaşmak, yakın olmak anlamına gelir. Tarih boyunca hemen her toplumda kurban âdeti vardır. Kurban, toplumların inandıkları kutsal bir varlığa veya varlıklara yakınlaşmak amacıyla sunulan şeydir. Yanlış uygulamalarında barındığı bu tür eylemleri ilâhi dinler kurban sunma ölçülerini belirleyerek bir ibadet haline getirmiştir. Kur’an’da da “… Şimdi sen Rabb’ine kulluk et ve kurban kes…” buyrulmaktadır.

Hz. İbrahim ve Kurban

İlâhi dinlerde, kurban ibadeti Hz. İbrahim ile başlamıştır. Kuranda bu konuda bilgi verilmektedir. Hz. İbrahim rüyasında kendisinden oğlunu kurban etmesini istendiğini görmüştü. Oğluna durumu anlatmış, oğlu da kendisine Allah ne emrediyorsa o şekilde davranmasını istemişti. Hz. İbrahim çok sevdiği oğlunu kurban edeceği sırada, Allah kendisinin sınandığını, oğlunun yerine bir hayvan kurban etmesini bildirmişti. Kur’an-ı Kerim’de “… Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır… Biz oğluna karşılık ona büyük bir kurban verdik…” ayetiyle bu husus açıklanmıştır.

Kurban Nasıl Kesilir?

İslâm dinine göre akıllı, ergenlik çağına girmiş olan Müslümanların kurban kesmeleri vaciptir. Kurban kesecek kişi, borcu ve gereksinimlerin dışında bir miktar paraya sahip olmalıdır. Yolculuk hâlinde olan kişiler kurban kesmekle yükümlü değildir. Kurban olarak sağlık ve yaş durumu uygun olan koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Kurban, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü herhangi bir zamanda kesilebilir. Birinci gün kesilmesi daha yaygın bir uygulamadır.

Advertisement

Kurban Niçin Kesilir?

Kurban kesen kişiler, bu ibadeti yapmakla şunları yaşar:

  • • Allah’ın emrini yerine getirmenin huzurunu hissetmek
  • • Kurban etinin yoksullara ulaştırılması sonucu sosyal dayanışma şuurunu geliştirmek
  • • Allah’ın verdiği nimetlere karşı şükran duyguları taşımak

Kuranda bu konuda şöyle buyrulmaktadır : “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır.”


Leave A Reply