Laboratuvar Nedir?

0

Laboratuvar nedir? Laboratuvar ne demektir? Laboratuvarda ne iş ile meşgul olunur ve laboratuvar türleri nelerdir? Laboratuvarlar hakkında genel bilgiler.

Laboratuvar

Advertisement

Laboratuvar

Bilim araştırmalarında türlü aletlerle maddelere dayanan çalışmaların yapıldığı yere «lâboratuvar» denir. Buralarda çeşitli olayların bilinen kanun ve kurallara uygunluğu araştırılır, yeni aletler, araçlar denenir, yeni bilimsel gerçeklere varılmaya çalışılır.

Bütün bilimlerin birer lâboratuvarı vardır, bu lâboratuvarlar arasında aletler, çalışma usulleri bakımından fark bulunur. Bir fizik lâboratuvariyle bir kimya lâboratuvarı birbirlerinden çok farklıdır. Fizik lâboratuvarında tabiattaki fiziksel olaylar incelenir, cisimlerin bünyesinde bu bünyeyi değiştirmeden meydana gelebilen olaylar araştırılır. Kimya lâboratuvarı maddenin değişmesini, bu değişmeleri düzenleyen cisimleri araştırır. Biyoloji lâboratuvarı hayvansal, bitkisel hayat üzerinde incelemeler yapar.

Ayrıca, çeşitli endüstri kollarında kurulmuş lâboratuvarlar vardır. Bu lâboratuvarlarda hem yeni usuller aranır, hem de yapılan şeyler kontrol edilir, bunların istenilene uygun olması sağlanmaya çalışılır.

Tıp lâboratuvarları mikropların üretilip ortaya çıkarılmasını, böylece hastalıkların tanınmasını, bunların hafif mi, yoksa ağır mı geçmekte olduğunun anlaşılmasını kullanılacak ilâçların neler olması gerektiğini anlamamızı sağlar. Ayrıca, gene hastalıkların anlaşılması için gereken kan, balgam, idrar, dışkı, mide suyu tahlilleri de lâboratuvarlarda yapılır.

Advertisement

Bundan başka, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan aşılar, serumlar, türlü biyolojik ilâçlar da lâboratuvarlarda hazırlanır.

Bütün bu lâboratuvar araştırmaları, incelemeleri çeşitli metodlarla yapılır. Bu metotlar başlıca mikrobiyoloji, kimya ve biyoloji temellerine dayanır. Bu arada, mikrobiyoloji, kimya, patolojik anatomi lâboratuvarları gibi ilâç hazırlama, biyolojik araştırma lâboratuvarları hekimliğe büyük yararı olan birer bilim kurumlarıdır.

LABORATUVAR KURALLARI


Leave A Reply