Lala Ne Demek?

0

Lala nedir? Lala ne demek? Erkek çocukların yetiştirilmesi ile görevli olan kişilere eski dönemlerde verilen isim olan Lala ile ilgili genel bilgiler.

LÂLA

Advertisement

Erkek çocukların yetiştirilmesiyle görevli kimselere eskiden «lâla» denirdi. Çocuğun bakımı, oynaması, spor yapması, okul çağına kadar öğretimi lalanın üzerindeydi. Lala, aile içinde itibarı olan bir kimseydi.

Şehzadelerin lâlaları askerî sınıflarından da seçilirdi. Lâlalar içinde sadrazamlığa yükseltilmiş olanlar çoktur. Şehzade, padişah olunca, bazen kendisine küçükten beri bakan, kendisini yetiştiren, kendisine akıl veren lalasını sadrâzamlık mevkiine getirirdi. Bundan dolayı, bir kısım padişahların sadrâzamlarına «lâla» diye hitap ettikleri görülürdü ki bu, sadrâzamın, padişah mührünü kullanmaya yetkili oluşundan, padişaha akıl vermesinden ileri gelirdi.

Lâlalık, Eski Yunan ve Roma’da da görülmüştü. Okulların az bulunduğu Roma’da, asilzade çocuklarını lâlalar eğitmiştir.

Advertisement


Leave A Reply