Lope de Vega Kimdir? Lope de Vega Hayatı, Eserleri ve Oyunları

0

Lope de Vega kimdir, hayatı, biyografisi, çalışmaları, yazdığı oyunlar, şiirler nelerdir? Lope de Vega hakkında bilgi.

Lope de Vega

Kaynak: commons.wikimedia.org

Lope de Vega

Lope de Vega; İspanyol şair ve yazarıdır (Madrid 1562-ay.y. 1635).

İspanyol tiyatrosunun en büyük yazarlarından ve uluslararası tiyatronun en güçlü ustalarından biridir. Günümüze ulaşmış olan 1.500 oyun, kendi hesabına göre 1.800 komedi ve 400 autos toplam eserlerini oluşturur. Savaş seferlerini oluşturur. Savaş seferleri, saray yaşamı, birçok aşk, birkaç evlilik, bir dolu çocuk, sürgünler, iş ve yer değiştirmeler, 52 yaşında papazlık, sonra yine ayağa kalkan bir direnç, güçlü bir şiir yaygınlığı, bütün sahneleri dolduran yüzlerce oyun, imzasız nice eseri ona bağlatan halk güveni, herkesin kullandığı bir lakapla anılış (le Phénix: Anka, üstün ve eşsiz, yandıkça kendi küllerinden dirilen varlık), 73 yıllık zafer dolu bir ömür, kişisel ilişkilerinden birer sanat ölmezliği yaratan gönül zenginliği şairin yaşam öyküsünün özetini oluşturur. Okumayı okulsuz öğrendi. Piskopos Jeronimo Manrique’in hizmetine girdiği yıllarda (1580) Alcala de Henares Üniversitesi’nin en parlak öğrencisiydi. Gönüllü olarak savaşlara katıldığı yıllarda (1583, Terceras deniz seferi) küçükken yarattığı eserler sahnelendi. İlk büyük aşkı Elena Osoria oldu. Beş perdelik düzyazı komedisi Dorotedda (yaz. 1585, bas. 1632) işlediği bu ilişki, küçültücü yergi bölümleri elden ele dolaştığı için yazara uzunca bir sürgün cezası getirdi, Madrid’e girmesi yasaklandı. Birçok gönül ilişkisi ve serüvenden sonra öteden beri niyetlendiği rahipliğe yöneldi (1614), Papalıkça ilahiyat doktorası verilerek onurlandırılınca yazarlıktan uzaklaşır gibi oldu. Son yıllarındaki birkaç acı etkili olay (son sevgilisi Amarilis’in ölümü, kızının kaçırılışı, oğlunun boğulması) onu dinsel bir kapanışa çekti; tam bir çilekeş perhiziyle kendi sağlığını kendi bozdu, ölüme bilerek gitmiş oldu.

Keşifler sonrası zenginleşen İspanyol yaşamının yerel özellikleri özellikle sahneye yansıyan tiyatro ve edebiyatı El Siglo de Oro (altın Çağ) diye anılan bir bolluğu belirler (16.-17. yüzyıl). Klasik tiyatrodan uzaklaşan gerçekçi uygulamalar: Halkın çok sevdiği tarihsel oyunlar, kılıç ve pelerin oyunları ve kırsal ürünler bu dönemin yaratılarıdır. Şiirsel yücelik yanı sıra konuşma dilinin doğallığı aynı kullanım değerindedir. Lope de Vega işte bu uyarlama çağının şiir ve düzyazı ustası, tiyatro dehası olarak zamanına damgasını basar.

Başlıca oyunları:

El Alcade de Zalamea (Z. Kadısı) 1600, El Noche Toledana (Toledo Gecesi) bas. 1612. La Dama Boba (Aptal Kız) bas. 1617, El Anzuelo de Ferıisa (Fenike Çengeli) 1617, La Estrella de Sevilla (Sevil Yıldızı) 1618, El Perro del Hortelano (Bahçıvan Köpeği) bas. 1618, Fuenteo Vejuna (Çoban Çeşmesi) 1618, Les Flores de Don Juarı (J.D.’ın Çiçekleri) 1619, el Mejor Alcade el Rey (En İyi Yargıç Kraldır) 1635 vb. Arcadia (düz yazıyla anlatı, roman) 1598, Arte Nuevo de Hacer Comediat (Yeni Komedi Yazma Sanatı) deneme-eleştiri, 1609, autos sacramanteles denen dinsel oyunlar: misterler.

Şiirleri: La Dragontea (1598, epik şiir), Jerusalem Conquistada (Fethedilen Kudüs) 1609, Rimes (Uyaklar) vb.

Kaynak 2

Lope de Vega; (1562-1635)

XVII, yüzyılın ünlü bir İspanyol şairi, piyes yazarıdır, İspanyol tiyatrosunun kurucusu olan Lope de Vega, Madrit’te doğdu Alcalá de Henares Üniversitesi’nde yüksek öğretim yaptı. Daha öğrenciyken sahne oyunları yazan şairin adı şehrin edebiyat çevrelerinde Lope de Vega geçmeye başlamıştı.

Tam ün kazanmaya başladığı sırada, macera hevesi onu, İspanyol donanmasının savaşlarına katılmaya zorladı Birkaç yıl donanma ile dolaştıktan sonra İspanya’ya dönüşünde Valencia’ya yerleşerek. Alba Dükü’nün hizmetine girdi Burada sayısız eser veren Vega, ikinci karısının ölümünden sonra hayata küserek, rahip oldu Ölümüne kadar dış dünya ile ilgisini kesti.

Lope de Vega’nın çok verimli bir kalemi vardır. 1800’e yakın komedi, trajedi, romantik ve tarihi dram ile, 400 kadar kısa dini tiyatro eseri yazdığı söylenir Lope de Vega bundan başka romanlar, birçok şiirler yazdı. İspanyol hayatının her yönüyle ilgilenen Vega, halk duyuş ve yaşayışını dile getiren bir yazar olarak, tanınır. Çağının yazarları üzerindeki etkisi de önemlidir.


Leave A Reply