Mayoz ve Mitoz Benzerlikleri Nelerdir? Bölünme Evrelerinin Resimli Anlatımı

6
Advertisement

Mayoz ve mitoz bölünmenin benzerlikleri nelerdir? Her iki bölünme şeklinin ortak özellikleri ile bölünme evrelerinin resimli anlatımı.

Mitoz ve mayozun farklı amaçları vardır. Ancak nasıl çalıştıklarının ortak özelliklerini paylaşırlar. Benzerliklerini bilmek, nasıl farklı olduklarını anlamanın başlangıcıdır. Mitoz ve mayoz arasındaki temel fark, mitozun ana hücre ile aynı sayıda kromozoma sahip iki yavru hücre üretmesidir. Mayoz, ebeveynlerinin rekombinasyona uğramış kromozomlarının sadece yarısını barındıran dört yavru hücre üretir. Bu iki farklı amacın yanı sıra, hem mitoz hem de mayoz, aynı genel şeylerin gerçekleştiği birçok aşamada meydana gelir: DNA replikasyonu ve yoğunlaşması, nükleer membran bozulması, iğ oluşumu, kromozom ayrılması ve nükleer reform.

Birden çok adım

Hem mitoz hem de mayoz çok aşamalı süreçlerdir. Evreler interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofazdır. Mitoz ve mayoz bölünme için bu aşamaların her birinde aynı genel süreçler meydana gelir. İnterfaz, hücre bölünmesine hazırlık olarak hücre büyümesi ve DNA replikasyonudur. Profaz, nükleer zarın bozulduğu zamandır. Metafaz, kromozomların hücrenin merkezinde sıralandığı zamandır. Anafaz, kromozomların ayrıldığı zamandır. Son olarak, telofaz, bir hücrenin iki ayrı hücreye bölünmesidir.

DNA kopyalama

Mitoz ve mayoz, bir hücrenin DNA içeriğinin çoğaltılmasını içerir. Her bir DNA zinciri veya kromozom, çoğalır ve birlikte kalır, bu da her kromozom için iki kardeş kromatit ile sonuçlanır. Mitoz ve mayozun ortak bir amacı, çekirdeği ve DNA içeriğini iki yavru hücre arasında bölmektir. DNA’nın iki hücre arasında ayrılabilmesi için önce kopyalanması ve ardından verimli bir şekilde taşınabilecek bir forma yoğunlaştırılması gerekir. Yoğunlaştırılmış DNA formuna kromozom denir. Kromozomlar fiziksel olarak ayrılabilir ve uzun DNA ipliklerinin ayrılmasını hücre için kolaylaştırabilir çünkü DNA iplikleri sıkıca sarılmış bir iplik yumağı gibi olur.

Aynı yol

Kromozomların ayrılma mekanizması, mitoz için olduğu gibi mayoz için de aynıdır. Bölünen bir hücrenin zıt köşelerinde iki sentrozom ayrılır. Sentrozomlar, motor proteinlerinin üzerinde yürüyebildiği demiryolu raylarına benzeyen uzun mikrotübüller üretir. Bu mikrotübüller, bir tren istasyonu gibi olan sentrozomu kromozomlara bağlar. Metafaz sırasında kromozomlar hücrenin merkezinde sıralanır. Kromozom motor proteinleri, sentrozomu kromozoma bağlayan mikrotübüllere bağlanır. Motor proteinler, kardeş kromatitleri ayırarak sentrozoma doğru yürürler ve her biri bölünen hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder.

Çatıyı yeniden inşa etmek

Mitoz ve mayoz bölünmenin temel işlevlerinden biri, hücrenin DNA içeriğinin çoğaltılması ve ayrılmasıdır. Bu süreç, nükleer zarın bozulması ve yeniden oluşması ile yakından ilgilidir. Ökaryotlar, hücrelerinde biri çekirdek olan organel adı verilen zara bağlı yapılar içeren organizmalardır. Mitoz ve mayoz bölünmede kromozomların ayrılmasından önce nükleer membranın parçalanması gerekir, böylece kromozomlar hücrenin merkezinde sıralanabilir ve daha sonra iki yönde eşit olarak bölünebilir. Anafazdan sonra, kromozomlar ayrıldığında, nükleer membran reform yapmalıdır. Hücre, mitoz veya mayoz bölünme tamamlandıktan sonra uygun DNA işlevini sağlamak için nükleer zarı eski haline getirmelidir.

Advertisement

Mayoz ve Mitoz Bölünme Evreleri Resimli Anlatım

Mayoz Mitoz Karşılaştırma

Mayoz ve Mitoz Bölünme

Mayoz ve Mitoz Bölünme

MAYOZ BÖLÜNME

Mayoz Bölünme

Mayoz Bölünme

MİTOZ BÖLÜNME

Mitoz Bölünme

Advertisement


6 yorum

Leave A Reply