Mehmet Emin Yurdakul Edebi Kişiliği, Eserleri Şiirleri

0
Advertisement

Özellikle Türkçülük akımı doğrultusunda eserler vermiş olan Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler.

Mehmet Emin Yurdakul

MEHMET EMİN YURDAKUL (1869 – 1944)

İstanbul’da doğdu. Öğreniminden sonra Sadaret Evrak Müdürlüğüne girdi. Hicaz, Sivas ve Erzurum valiliği yaptı. Osmanlı Mebuslar Meclisinde Musul, cumhuriyetin ilk yıllarında Urfa ve İstanbul milletvekili oldu.

Mehmet Emin Yurdakul, şiir yazmaya Edebiyat-ı Cedîde Döneminde başladı. İlk şiiri olan Cenge Giderken’i 1897 yılında Selânik Asır gazetesinde yayımladı. Onun şiirleri, sanat değeri yüksek şiirler olmaktan çok edebiyatımıza getirdiği yeni söyleyiş, duygu, düşünce ve konular bakımından önemlidir. Ona göre şiir, kişisel duyguları anlatmayacak, halkı yüceltmek için aydınlara öğüt vermeyecek, doğrudan doğruya halka seslenecektir. “Ben nasıl yazmalıyım?” diye kendisine soru sormuş ve şu yanıtı vermiştir:

“Vatanın kendisine öğrettiği şeyleri öğrenemeyenlere öğretmek, elindeki ışığı, karanlıklara tutmak borcu olan bir Türk’ün nasıl yazması gerekiyorsa öyle yazmak…”

Şiirlerinde savunduğu memleketçi, ulusçu ve insancıl davalar yeni ve sağlamdır. Bu bakımdan o, Türk şiirinde bir çığır açmıştır. Fakat dilde, ölçüde ve biçimde ulusal kaynaklara tam olarak ulaşamamış olması Yurdakul’un şiir,gücünü azaltmıştır.

Advertisement

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul, Meşrutiyet Döneminin önemli akımlarından Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık düşüncelerini birleştirmeye çalışmıştır. Fakat bunlar içinde Türkçülük daima ön planda olmuştur. O, soyut bir vatanseverlik yerine bizzat toprağa bağlı ve halka dayanan bir vatanseverlik anlayışını benimsemiştir. Halkın dertlerini coşkulu şekilde dile getiren heyecanlı şiirleri çok sevilmiş ve büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

Şair, Türkçülük, Anadolu gerçeği, ülke sorunları gibi konuları ele aldı. Kullandığı yalın Türkçe ve işlediği ulusal konular, onu ulusal edebiyat akımının önde gelen kişileri arasına kattı. Sayısı on beşi geçen eserlerinden bazıları şunlardır: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordu’nun Destanı, Mustafa Kemal.


Leave A Reply