Mehmet Emin Yurdakul Kimdir? Hayatı Eserleri Şiirleri Edebi Kariyeri

0

Mehmet Emin Yurdakul kimdir ve ne yapmıştır? Mehmet Emin Yurdakul hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri hakkında bilgi.

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul; şairdir (İstanbul 1869-ay.y. 1944).

Hece ölçüsünü yeğleme, günlük yaşam izlenimlerini yalın ve açık bir konuşma diliyle şiirleştirme yoluyla Milli Edebiyat Akımı’nın ilk adımlarım atmış, bu yüzden kimilerince Türk şairi diye anılmış olan Mehmet Emin, bir balıkçı reisinin oğlu olarak kültür merkezi İstanbul’da doğduysa da ailesinin kökeni, yaşadığı çevre ve kişisel beğenisiyle halktan kopmadığı için Servetifünun topluluğunun geçerli olduğu yıllarda tam karşıt yönde edebiyata başladı: Türkçe Şiirler (1898-1899). Osmanlı-Yunan Savaşı’nın sıcak coşkularını Cenge Giderken şiirlerinde dile getiren (1897) ulusal kökenini duyuran dizeler kullanması, çıkış yolunun ilkelerini belirledi: “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur.” Böylece vakti gelmiş bir akımın ilk sözcüsü olmanın onurunu taşıdı, sonuna kadar aynı çizgide kaldı. Orta öğrenimle yetinerek memurluğa girmiş, İkinci Meşrutiyet’e kadar da fazla yükselmemişti (Rüsumat evrak müdürlüğü, 1907); ondan sonra yöneticiliklere getirildi: Hicaz (1909), Sivas (1910), Erzurum (1911) valilikleri. Osmanlı Meclis-Mebusan’ ında görev (1914, Musul), Cumhuriyetin ilk yıllarında TBMM’de üyelik (Şarkikarahisar, Urfa, İstanbul).

Şiirleri

Sayısı 15’i geçen şiir kitaplarının başlıcaları: Türk Sazı (1914), Ey Türk Uyan (1914), Tan Sesleri (1915), Orunun Destanı (1915), Zafer Yolun da (1918), Dicle Önünde (1916), Turana Doğru (1918), Aydın Kızları (1919), Dante’ye (1920), Mustafa Kemal (1928), Ankara (1939) vb. TTK yayınlarında Fevziye Abdullah Tansel’ ce şiirleri 1969’da yayımlandı.


KAYNAK 2

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul; (1864- 1944) XX. yüzyılın ünlü Türk şairlerinden biridir. İstanbul’da doğdu. Babası, balıkçılıkla uğraşan Salih Reis adında bir halk çocuğu idi. Salih Reis, oğlunu okutmak için, elinden gelen gayreti sarfetti; Mehmet Emin, ilk öğrenimini Beşiktaş’ta yaptıktan sonra askeri  rüştiye ve idadilerde okudu; Hukuka ve Mülkiye’ye devam etti. Hayatını kazanmak zorundaydı; Sadaret evrak kaleminde bir süre mülâzim olarak çalıştıktan sonra; «Fazilet ve Asalet» adlı küçük eserinin devlet ileri gelenlerinin dikkat ve ilgisini çekmesi üzerine, Rüsumat kalemine maaşlı memur olarak yerleştirildi. Bir, iki yıl geçmeden Rüsumat Evrak Müdürü oldu.

Mehmet Emin, ilk şiirlerini bu sıralarda yayınlamış, lâkin başarı kazanamamıştı. 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı’nda, Servet-i Fünun dergisinde «Cenge Giderken» başlıklı şiiri çıktı:

«Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur.» mısrası ile başlayan; dil, konu, anlatım bakımlarından Servet-i Fünun şiirlerinden tamamıyla ayrı ve yeni olan bu manzume, bazılarınca küçümsenmekle beraber, birçok çevrede ilgiyle karşılandı. Mehmet Emin, bu nitelikte eserler vermeye devam etti. 1898 yılında «Türkçe Şiirler» adlı kitabını yayınladığı zaman, birçokları bu adı saçma buldular, «Bizim yazdıklarımız başka dilde midir,» demişlerdi. Mehmet Emin Yurdakul çeşitli destekler ve tenkitler ortasında, yolunda yürümekten çekinmedi. Memurluk hayan da başarı ile devam ediyordu. İkinci Meşrutiyet’ten sonra sırasıyla Hicaz, Sivas, Erzurum valiliklerinde bulundu. 1914 yılı başlarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Musul Mebusu oldu. Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlıya-rak, çeşitli illerin milletvekilliğini yaptı. 1944 yılının ilk günlerinde İstanbul’da, Beşiktaş’ ta öldü.

Mehmet Emin Yurdakul, Türk edebiyatında kendine has bir çığır açan, bu yolda başarıya ulaşan bir şairdir. Bu çığırın niteliği şudur: Halk için ve halk dili ile yazmak; milliyetçi bir ideale yönelmek; duru bir.Türkçe ile birlikte yalnız hece veznini kullanmak; konulan toplum dertlerinden, sosyal hayat olaylarından derlemek… Ömrü boyunca bu yolda yürüyen, bütün eserlerini bu çerçeve içinde vücuda getiren M. Emin Yurdakul’un sanatçı olarak, kişiliği zayıftır. Şiirleri, heyecansız ve derinliksizdir. Mehmet Emin Yurdakul, Türk şiirinde sanatçı olmaktan fazla, önder, yol gösterici ve idealist bir çehre olarak değerlidir.


Leave A Reply