Mekanik Nedir? Mekaniğin Tarihçesi

0

Mekanik nedir? Mekanik ne demek? Tarih boyunca mekaniğin gelişimi ve mekaniğin tarihçesi ile ilgili bilgiler.

Mekanik Nedir?

MEKANİK, fizik biliminin dallarından biri. Cisimlerin hareketlerini, kuvvetlerini ve bunların etkilerini inceler. Başlıca üç bölüme ayrılır:

Kinematik: Hareketleri, kendilerine oluşturan kuvvetlerden bağımsız olarak ele alır. Statik: Her türlü hareketin dışında cisimlerin dengesini ve kuvvetlerin cisimler üstündeki etkilerini inceler.
Dinamik: Kuvvetlerin etkisiyle oluşan hareketleri ele alır.

Maddedeki gizli güçleri inceleyen kinetik adı verilen bir bölüm de bunlara eklenebilir. Mekanik önceleri Newton’un sentetik sistemine göre gelişti ve Lagrange’ın gizli güçler ve eşitlikler ilkesine dayalı analitik yöntem sayesinde genişledi. Mekanik, deneysel yönüyle, ele aldığı olguları, kuramsal yoldan hazırlanan matematik kalıplara ya da modellere az ya da çok “uygun düştükleri” varsayımıyla açıklamaya çalışır. Klasik mekanik uzun süre hem Yer’de, hem de uzayda ve her türlü hız için geçerli sayıldı. Ancak çok hızlı hareket eden cisimler üzerinde yapılan ince ve ayrıntılı gözlemler klasik mekaniğin ancak ışık hızından düşük hızlar için geçerli olabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle çok yüksek hızlar için uzayda ve atomda geçerli olmak üzere bağıllık kuramına dayanan bir bağıl mekanik kurmak gerekti. Bundan da kuantum mekaniği doğdu.

Tarih. Kuramsal olarak mekanik, kaldıracı inceleyerek çalışma ilkesini ortaya koyan Eski Yunan bilgini Arşimet (İÖ 121) ile başladı. M.S 4. yüzyılda Pappus “Gulden teoremlerini”, Ktesibios emme-basma tulumbayı, Heron bir çeşit krikoyu, su saatini ve rüzgar makinesini buldu. 16. yüzyılda Cardan (1501-1576) bir mekanik kitabı yazdı ve adını taşıyan kavramayı buldu. Stevin, statik ve hidrostatikle ilgili olarak yazdığı eserde sıvıların kapların dibine yaptığı basıncı belirledi. Daha sonra Galileo, cisimlerin düşüş yasalarını ortaya koydu.

Öğrencisi Toricelli (1608-1695) havanın ağırlığını buldu, sarkaçları inceledi, katılar dinamiğinin temelini attı. Newton (1642-1717) etki ve tepki arasındaki eşitlik ilkesini doğruladı ve evrensel çekim yasasını buldu.

Varignon (1654-1722) momentler kuramını kurdu. Euler, serbest bir katı cismin hareket problemini analitik araştırma konusu yaptı. Daniel Bernoulli sıvıların ve gazların hareketlerine analiz uyguladı. Lagrange (1736-1813) Analitik Mekanik adlı eserinde ünlü güçlü hızlar kuramını açıkladı. Uygulamalı mekanik ise birçok ülkenin bilim adamlarının katkısıyla gelişti.


Leave A Reply