Menkul İle İlgili Cümleler

1
Advertisement

Menkul ile ilgili cümleler. Menkul kelimesi içeren “Menkul” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Menkul İle İlgili Cümleler

Menkul Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** 1989’da bir menkul kıymetler borsası açılmıştır.
 2. *** 2 yıllık Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünde okumak istiyorum.
 3. *** Borsaci Menkul (taşınır) kıymetler ve kambiyo borsasında yapılan çeşitli işlemler; banker, sarraf, kulisyer gibi borsa üyeleri tarafından yürütülür.
 4. *** Simsarlar, tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetleri değerlendirmede borsa temsilcileri kadar bilgi ve hüner sahibidir.
 5. *** Banka, para ve para yerine geçen öteki menkul değerlerle iş yapan ve finans hizmetleri sunan kurum.
 6. *** Taşınır (menkul) rehni ve taşınmaz (gayrimenkul) rehni olmak üzere iki türü vardır.
 7. *** Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi.
 8. *** Gayri menkul planlama sigortası kavramını ortaya attı ve iş dünyasında geçirdiği yılları, müziğinin özüne katkıda bulunan değerli bir yaşantı sürmüştür.
 9. *** Kerameti kendinden menkul şeyhler her zaman olacaktır.
 10. *** icra müdürü tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya menkul ve gayrimenkul rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek sureti ile haciz gerçekleşir.
 11. *** Menkul (taşınır) kıymetler ve kambiyo borsasında yapılan çeşitli işlemler; banker, sarraf, kulisyer gibi borsa üyeleri tarafından yürütülür.
 12. *** Menkul değerler uzmanı olarak bankada işe başlayan kuzenim artık çok mutlu.
 13. XRP yani Ripple bir menkul kıymet olmadığını SEC’e ispat etmeye çalışmaktadır.
 14. Bitcoin ve Litecoin bir menkul kıymet değildir.


1 Yorum

Leave A Reply