Miklós Horthy Kimdir?

0
Advertisement

Miklós Horthy kimdir? Miklós Horthy hayatı, biyografisi, devrimleri ve askeri kariyeri hakkında bilgi.

Miklós HorthyMiklós Horthy; (d. 18 Haziran 1868, Kenderes, Macaristan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu – ö. 9 Şubat 1957, Estoril, Portekiz), I. Dünya Savaşı’ nın ertesinde Macaristan’da devrimci güçleri yenilgiye uğratan ve 1920-44 arasında kral naibi sıfatıyla ülkeyi yöneten Macar amiraldir.

Soylu bir Protestan aileden geliyordu. On dört yaşındayken Fiume’deki (bugün Rijeka, Hırvatistan) Avusturya-Macaristan Deniz Akademisi’ne girdi. 1909-14 arasında İmparator Franz Joseph’in yaverliğini yaptı. I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’ nin Adriyatik’teki ablukasını birkaç kez yaran başarılı bir komutan olarak kendini gösterdi. 1918’de amiralliğe yükseltildi.

Mart 1919’da Macaristan’da Bela Kun önderliğinde sosyalist bir yönetimin başa geçmesinden sonra, Szeged’de kurulan karşı devrimci hükümet tarafından sosyalistleri iktidardan uzaklaştırmak için bir ordu toplamakla görevlendirildi. Kun’un devrilmesinin ardından Kasım 1919’da birliklerinin başında Budapeşte’ye girdi. Ocak 1920’de seçilen Macaristan Parlamentosu ülkede monarşi yönetiminin yeniden kurulduğunu ilan etti ve Horthy’yi kral naipliğine getirdi (1 Mart 1920). Horthy bu görevi sırasında büyük tartışmalara neden olan bir karar alarak, sürgünde bulunan Macaristan kralı IV. Kâroly’nin (Avusturya imparatoru I. Karl) yeniden Macar tahtına çıkmasını engelledi.

1921-31 arasında hükümetin sorumluluğunu Istvân Bethlen’e bırakarak devlet işleriyle hemen hiç ilgilenmedi. Ama iç ve dış sorunların yoğunlaştığı 1930’larda yönetim üzerindeki denetimini gitgide artırdı ve sonunda, yetkilerini önemli ölçüde genişleten bir kararın parlamentodan geçmesini sağladı (1937). Hitler’in “Bolşevizme karşı haçlı seferi” olarak nitelediği savaş stratejisini destekleyerek II. Dünya Savaşı’nın başında Macaristan’ı Almanya’nın yanında savaşa soktu. Ama sonradan ülkesinin savaştan çekilmesini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı. Buntın üzerine 1944’te Naziler tarafından iktidardan uzaklaştırılarak tutuklandı. Mayıs 1945’te Müttefik birliklerce salıverildikten sonra Portekiz’e gitmesine izin verildi. Orada yazdığı anıları 1965’te Gizli Belgeler adıyla yayımlandı.

Advertisement

Leave A Reply