Mimari Restorasyon Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

2

Mimari Restorasyon bölümü, tarihi yapıların korunması ve restore edilmesine odaklanan bir eğitim sunar. Öğrenciler, mimari prensipler, restorasyon yöntemleri ve teknikleri gibi konularda bilgi edinir. Mezunlar, restorasyon firmalarında, devlet kurumlarında veya kendi atölyelerinde çalışabilirler.

Mimari Restorasyon

Mimari Restorasyon, tarihi veya kültürel değeri olan yapıların korunması, onarımı ve restore edilmesi süreçlerini inceleyen bir meslek yüksekokulu bölümüdür. Bu bölümde öğrencilere, mimari restorasyonun temel prensipleri, yöntemleri ve teknikleri hakkında eğitim verilir.

Mimari Restorasyon bölümünde öğrenciler, tarihi binaların ve anıtların korunması, onarımı ve restorasyonuyla ilgili becerileri geliştirirler. Bu süreçte, yapıların orijinal mimari özelliklerinin belirlenmesi, restorasyon projelerinin planlanması, yapıların tarihi dönemlerine uygun şekilde restore edilmesi gibi konular ele alınır.

Öğrenciler, mimari restorasyon sürecinde kullanılan malzemeleri ve teknikleri öğrenirken, yapıların taşıyıcı sistemlerini, dış cephe ve iç mekan elemanlarını analiz etme becerilerini geliştirirler. Restorasyon projeleri sırasında tarihi belgelerin incelenmesi, yapıların ölçümlenmesi, restorasyon raporlarının hazırlanması gibi çalışmalar da bölümün eğitim içeriğini oluşturur.

Mimari Restorasyon bölümünden mezun olanlar, tarihi yapıların korunması ve restore edilmesi alanında çalışabilirler. Restorasyon projelerinde mimar, restorasyon uzmanı, proje yöneticisi, restorasyon teknikeri veya restorasyon atölyesi yöneticisi gibi pozisyonlarda istihdam edilebilirler. Aynı zamanda devlet kurumları, özel restorasyon firmaları, müze ve kültür mirası kuruluşları gibi yerlerde çalışma imkanları bulunmaktadır.

Mimari Restorasyon (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Mimari Restorasyon (2 yıllık) mezunları, tarihi ve kültürel değeri olan yapıların korunması, onarımı ve restore edilmesi alanında çeşitli işler yapabilirler. İş imkanları, mezunların deneyimleri, yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda değişebilir. İş olanakları şunları içerebilir:

 1. Restorasyon Firmalarında Çalışma: Mimari restorasyon firmaları, tarihi binaların restore edilmesi için hizmet veren özel kuruluşlardır. Mezunlar, bu firmalarda restorasyon projelerinde çalışabilirler. Restorasyon sürecinde planlama, tasarım, belgeleme, ölçümleme, yapı analizi ve teknik uygulamalar gibi görevleri üstlenebilirler.
 2. Devlet Kurumlarında Çalışma: Mezunlar, belediyeler, valilikler, kültür ve turizm bakanlıkları gibi devlet kurumlarında tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restore edilmesiyle ilgili projelerde çalışabilirler. Bu kurumlar, restorasyon sürecini denetleyen, düzenleyen ve destekleyen görevleri yerine getirebilirler.
 3. Müze ve Kültür Mirası Kuruluşlarında Çalışma: Mezunlar, müze ve kültür mirası kuruluşlarında çalışarak tarihi yapıların bakım ve onarımını yapabilirler. Müzelerde sergilenen eserlerin restorasyonunu gerçekleştirebilirler ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili faaliyetlere katkıda bulunabilirler.
 4. Restorasyon Atölyesi Yönetimi: Mezunlar, kendi restorasyon atölyelerini açarak veya var olan atölyelerde yöneticilik yaparak restorasyon projelerini planlayabilir ve uygulayabilirler. Bu atölyelerde restorasyon işlemleri için gerekli malzemelerin kullanımını ve tekniklerin uygulanmasını denetleyebilirler.
 5. Serbest Çalışma: Mimari Restorasyon mezunları, kendi müşterileri için bağımsız olarak çalışabilirler. Özel restorasyon projeleri alabilir, danışmanlık hizmetleri sunabilir ve restorasyon sürecinin her aşamasında müşterilere destek sağlayabilirler.

Bu iş olanakları, mezunların bilgi birikimi, becerileri ve deneyimleri ile şekillenir. Ayrıca, mezunlar ileri lisans eğitimi alarak akademik kariyer yapma veya araştırma projelerine katılma gibi seçeneklere de sahip olabilirler.

Mimari Restorasyon (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Mimari Restorasyon (2 yıllık) bölümünde öğrencilere genel olarak aşağıdaki eğitimler verilir:

 1. Temel Mimari Bilgiler: Mimari Restorasyon programında öğrencilere temel mimari bilgiler öğretilir. Bu kapsamda mimari terimler, yapı elemanları, mimari tarih ve stil bilgisi gibi konular ele alınır.
 2. Restorasyon Prensipleri ve Kuralları: Öğrencilere tarihi ve kültürel değeri olan yapıların restorasyon prensipleri ve kuralları hakkında bilgi verilir. Bu kapsamda restorasyon etiği, koruma ilkeleri, restorasyon sürecinin planlanması ve yönetimi gibi konular incelenir.
 3. Restorasyon Yöntemleri ve Teknikleri: Restorasyon bölümünde öğrencilere farklı restorasyon yöntemleri ve teknikleri öğretilir. Bu kapsamda yapı analizi, belgeleme teknikleri, malzeme analizi, restorasyon projelerinin hazırlanması gibi konular üzerinde durulur.
 4. Tarihi Yapıların Korunması: Öğrencilere tarihi yapıların korunması ve bakımı ile ilgili bilgiler aktarılır. Bu kapsamda tarihi yapıların hasar tespiti, restorasyon sürecindeki riskler, nem ve su yalıtımı gibi konular üzerinde durulur.
 5. Malzeme Bilimi: Restorasyon programında malzeme bilimi dersleri de yer alır. Öğrencilere farklı malzemelerin özellikleri, kullanım alanları, restorasyon sürecindeki uygulamaları hakkında bilgi verilir.
 6. Restorasyon Projeleri: Öğrenciler, restorasyon projelerini planlama ve uygulama becerilerini geliştirirler. Tarihi yapıların ölçümlenmesi, rapor hazırlama, restorasyon tasarımı gibi konular üzerinde çalışmalar yaparlar.
 7. Staj: Mimari Restorasyon bölümünde genellikle staj programları da bulunur. Öğrencilere saha deneyimi kazandırmak amacıyla restorasyon projelerinin gerçekleştirildiği kurumlarda veya restorasyon atölyelerinde staj yapma fırsatı sunulur.

Bu eğitimler, öğrencilere tarihi yapıların korunması ve restore edilmesi süreçlerinde gerekli olan teorik ve pratik bilgileri sağlamayı amaçlar. Ayrıca, bazı programlarda mesleki seçmeli dersler de bulunabilir, bu dersler öğrencilere ilgi alanlarına yönelik derinlemesine bilgi kazandırabilir.

Mimari Restorasyon

70%
70%
Awesome

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait rölöve ölçüm ve çizimlerin yapılması, olumsuz etkenlere karşı korunması, bakımı ve aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarımı için gerekli uygulamaları yapan teknik elemandır.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  7

2 yorum

Leave A Reply