Miraciye Nedir? Hakkında Bilgi

0

Mısra birimine göre yazılan nazım tür ve şekillerinden Miraciye nedir? Miraciye özellikleri, örnekleri, Miraciye hakkında bilgi.

MİRACİYE :

Hazret-i Peygamber’in mi’rac olayı hakkında yazılmış manzumelere Mi’raciye denir. Mi’ac, sözlük anlamı bakımından merdiven demektir. Fakat olay olarak Peygamber’in, Allah’ın huzuruna çıkışıdır.

Advertisement

Bu olay, çeşitli devrelerde birçok islâm düşünürleri gibi şairleri de düşündürmüş, kendi sanat gücüne göre bir Mi’raciye yaratmasına sebep olmuştur.

Miraciye’nin en güçlülerinden birini İzzet Molla meydana getirmiştir. Aşağıdaki manzume, onun mi’raciye’sin-den bir örnektir :

Harim-i hassına bir şeb habibin eyledi dâvet
Edip bir anma bin leylet-ül-kadri feda Mevlâ

Gelip Cibril ol m ahi buldu bürc-i Ümmihani’de
Güneşten ruşen oldu çeşmine ol leyle-i zulma

Advertisement

Derinde ferş edince bâl ü perin Tair-i Kudsi
Zemine indi güya çıktı mânen Sidre’ye amma

Selâm-i Hazret-i tebliğ kıldı peyk-i rabbani
Edip âdabla erkân-i memuriyeti ifa

Dedi ey nazenin Rabb-ı İzzet çok selâm etti
Seni mihman-reya-i kurbe ister İzid-i yekta

Çıkıp tekrar seyret bildiğin menzildir ol menzil
Bilirsin sû be-sû cism-i pâkin de göre hâlâ

Senin menzil-gehindir Arş ü Kürsi evvel ü âhir
Dahi halk olmadan akdem vücd-i Âdem ü Havva

İzzet Molla

Advertisement

Süleyman Çelebi’nin Mevlûd’ündeki mi’raciye bölümü de büyük bir vecd içinde meydana getirilmiştir.


Leave A Reply