Mitolojide Daphne (Dafni) Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Daphne (Dafni) kimdir? Mitolojide Daphne’nin özellikleri, hikayesi, Apollon ile ilişkisi hakkında bilgi.

Mitolojide Daphne (Dafni); Eski Yunan mitolojisinde, bir su perisidir. Nehir tanrısının kızıdır. Şiir ve müzik tanrısı Apollon bu peri kızını kendisinden kaçtığı için, defne ağacı haline getirmiştir. «Defne» kelimesi de buradan gelir. Efsane şudur:

Daphne, Apollon’u seviyordu. Fakat ondan kaçması da tabii görülmeliydi, Çünkü tanrılara âşık olan kızlar, sonunda ya kendini öldürmek, ya Daphne da sürgüne gitmek zorunda kalıyorlardı. Bununla beraber, Daphne fâni sevgili de istemiyordu. Bu yüzden babasının sitemlerini dinlememek için, sık sık ormana dalıyor, tabiatın koynunda avunmaya çalışıyordu. Günün birinde Apollon’a rastladı. Onu görünce, kaçmaya başladı. Apollon da onu kovalıyordu. Daphne, tam Apollon’un nefesini omuz başında hissettiği sırada babasının nehrine yaklaşmış olduğunu gördü, «Babacığım, bana yardım et!» diye bağırdı. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz, içine bir uyuşukluk geldi, konuşamaz oldu.. Ayaklarının altında kökler bitiyordu. Birden, her yanından yapraklar fışkırdı. Daphne ağaç oluvermişti.

Apollon: «Ey kızların en güzeli, seni ebediyen kaybettim,» diyordu. «Fakat bundan sonra sen benim ağacım olacaksın. Savaşlardan muzaffer çıkan adamlarım, zaferlerini senin yapraklarından yapılan taçlar takarak kutlayacaklar. Her yerde zafer ve sulhun timsali olacaksın.»

Defne ağacı ve yapraklarının sulh ye zaferi temsil etmesi bu hikâyeden çıkmıştır. Roma imparatorları başlarına defne dallarından yapılmış taçlar taktıkları gibi, eski çağlarda, başarı gösteren bilginlere, şairlere defne yaprağından taçlar giydirirlerdi.

Advertisement

Leave A Reply