Muhakeme Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Muhakeme ne anlama gelir? Muhakeme kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yargılama
2. Usa vurma
“Daima felsefe yapmaya hazır, kurulmuş bir makineye benzeyen ukala dimağım muhakemeye başladı.” – Ö. Seyfettin
3. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama
“Güldüm, şu muhakemem ne garip münasebetsizlikti.” – Ö. Seyfettin
1. yargılamak
2. akıl süzgecinden geçirmek, düşünmek
düşünmek, soruna bir çözüm aramak
“Ferit bu aralık kendi kendine muhakemeler yürütmüş.” – S. F. Abasıyanık
Yargı yolu


Leave A Reply