Müseddes Nedir? Kısaca

0

Mısra birimine göre yazılan nazım tür ve şekillerinden Müseddes nedir? Müseddes özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi.

MÜSEDDES (Altılık) :

Her bölümü, yani her kıt’ası altışar mısralık nazım şekline müseddes denir. Eğer beşinci ve altıncı mısralar her altılıkta aynen tekrar edilirse, böylesi müsaddeslere tekerrürlü müseddes denir.

Advertisement

Aşağıda iki örnek verilmiş ve iki şekildeki kafiyeleniş, yanlarında gösterilmiştir :

Seyriyle saldı bâğe güzer ol semen-i zâr ……… a
Enva-yi zib ü ziynet ile fasl-i nevbahâr ……… a
Tökmüş gül üzre sünbül-i giysu-yi müşkbâr ……… a
Yahmış ayağına yine gülberk tek nigâr ……… a
Nesrine reng-i lâle nedendir dedim dedi ……… b
Gamzem handengi töktüğü kanındırur senin ……… c

Dün subh-dem ki lâle vü nesrin salup nikab ……… d
Gül çehresinden aldı saba perde-i hicab ……… d
Gülzâre çıktı seyr ile ol reşk-i âfitab ……… d
Şebnem nisar etti güneş lü’lü-i hoşab ……… d
Lü’lü mü yoksa dürr-i Ademdir dedim dedi ……… b
Epsem Fuzûlî eşk-i revanındırur senin ……… c

Fuzûlî

Advertisement

*************************

Kiseyi kapsa dökerdi yere hep pareleri ……… a
Ciğere işler idi tırnağının yâreleri ……… a
Koşturur oynar idi kukla gibi fareleri ……… a
Deliğe sokmaz idi bir gün o âvâreleri ……… a
Kedimi gaflet ile fare-i idbar yedi ……… b
Buna yandı yüreğim ah kedi, vah kedi! ……… b

Ürperir tüyleri bir kere deyince mırnav ……… d
Korkudan başlar idi lerzişe bakkalla manav ……… d
Saldırır yerdi adamı bulmaz ise başka bir av ……… d
Yüzünü görse kepekler diyemezken hav hav ……… d
Kedimi gaflet ile fare-i idbar yedi ……… d
Buna yandı yüreğim ah kedi, vah kedi! ……… b

Namık Kemal


Leave A Reply