Mustafa Naima Kimdir?

0
Advertisement

Mustafa Naima kimdir ve ne yapmıştır? Mustafa Naima hayatı, biyografisi, eserleri nelerdir, Mustafa Naima hakkında bilgi.

Mustafa Naima

Mustafa Naima Kimdir?

Mustafa Naima; Osmanlı tarihçisidir (Halep 1655-Mora/Palyo Patras 1716).

Doğduğu yerde iyi bir öğrenimle yetişti, öğrendiği Arapça-Farsça ile o kentin kitaplıklarındaki tarih kaynaklarını inceledi. İstanbul’a geldiği zaman (1680) saraya teberdar (baltacı) olarak girdi, kapı yoldaşı İbrahim ile iyi anlaştı (Nevşehirli Damat İbrahim Paşa), cami derslerini izledi.

Amcazade Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı zamanında (1697- 1702) Divan- Hümayun kâtipliğine yükseldi, Naimâ (naim: bollukta yaşayış, cennetin bir bölümü) adını da bu dönemde edindi, vakanüvislik (resmi devlet tarih yazarlığı) görevine bu yıllarda atandı (1700), paşanın müsveddelerini verdiği Şarihü’l-Menazade (Nurların Yorumcusunun oğlu) Ahmet Efendi’nin (1657) eserini (bu kaynak günümüzde yitiktir) eksiklerini tamamlayıp eklentiler yaparak kendi tarihine dönüştürdü: Ravzatü’l-Hüseyin’in fi Hulasat-ı Ahbâr-ı Hafikeyn (Hüseyin’in Doğu ve Batı Haberlerini, Olaylarını Özetleyen Bahçesi).

İlkin 1574-1651, gözden geçirilmiş ikinci yazılışında 1591-1659 arasını içeren bu ilginç tarih eserini sadrazama adayarak sundu. 1704’te Anadolu muhasebecisi 1709’da teşrifat nazırı, 1713’de defter emini, 1714’te baş muhasebeci, olan Naimâ, Damat Ali Paşa ile gittiği Mora’dan sağ dönemedi. III. MuratIV. Mehmet dönemlerini içeren ilginç tarihinin yalın dilli, nükteli, eleştirici, yansız, dürüst, gerçekçi özellikleri, ona her kaynaktan daha fazla önem verilmesini sağladı. İlkin 1734’te İbrahim Müteferrika tarafından basılan bu eser (2 cilt), 1863’te 6 cilt olarak yayımlandı; basımları yinelendi.

Advertisement

Leave A Reply