Nas Suresi Hakkında Bilgi

0

Nas Suresi nedir? Nas Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Nas suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Nas Suresi

Advertisement

Nas Suresi Hakkında Bilgi

Nas Suresi; Kuran’ı Kerim’in 114. ve son sûresidir. 6 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Arapça nas sözcüğü, insan sözcüğünün çoğulu olup “insanlar” anlamına gelir. Sûre: “De ki: İnsanların Rabbine” ayetiyle başladığından bu adı taşır. Kuran’ın en kısa sûrelerinden biri olduğu için namazlarda çok okunur. Kimi yorumculara göre 113. sûre olan Felak Sûresi’ni tamamlayan sûredir. Nas Sûresi insanların manevi zararlardan Allah’a sığınmalarını öğütler. Sûre şöyledir: “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların hükümdarına. İnsanların İlahına. O sinsi şeytanın şerrinden, Öyle bir şeytandır ki, kalblere vesvese verir. O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur.”

Çeşitli İslami kaynaklarda şifa verici ve koruyucu özellikleri, yatmadan önce ve namazlardan sonra okunması vurgulanmaktadır. Felak suresi ile birlikte muavvizeteyn (iki koruyucu) olarak anılmaktadır. Bu surede ayetler sin (س) harfi ile bitmektedir.

Nas Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

Advertisement

İnsanların malikine,

İnsanların İlahına;

Sinsi vesvesecinin şerrinden.

Ki insanların göğüslerine vesvese verir;

Gerek cinlerden, gerekse insanlardan

Advertisement


Leave A Reply