Nizam ı Cedit Nedir? (Kısaca)

1
Advertisement

III. Selim döneminde yapılan yeniliklerin tamamına verilmiş birisim olan Nizam-ı Cedit (Cedid) ile ilgili olarak kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Nizam-ı Cedit Nedir?

III. Selim‘in kurduğu yeni müesseselerin hepsine «Nizam-ı Cedit» (yeni düzen) denir. Dar anlamda, Yeniçeriler’in yerine geçmek üzere, Yeniçeri ocağı yanında kurulan modern piyade sınıfına verilen addır. Bundan dolayı, Osmanlılar devrinde kara kuvvetleri «nizamiye» diye anılmıştır.

III. Selim, tahta geçer geçmez geniş ölçüde ıslahata, hattâ devrim hareketlerine başlamıştı. Devlet müesseselerini yavaş yavaş zamanın ihtiyaçlarına göre düzeltmek istiyordu. Ancak, 1807’de düşmesiyle Nizam-ı Cedit de son buldu. Ertesi yıl Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedit’i yeniden ele aldıysa da onu da gericiler düşürdüler. Ancak çeyrek yüzyıl kadar sonra Nizam-ı Cedit’i, II. Mahmut amcasının oğlu olan III. Selim’in düşündüğünden daha köklü olarak gerçekleştirdi.


1 Yorum

Leave A Reply