Nizip Savaşı Hakkında Bilgi

0

Nizip savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Nizip savaşı nedenleri, sonuçları hakkında bilgi.

Nizip Savaşı; Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında Nizip’te yapılan savaştır (29 Haziran 1839).

Advertisement

İlk anlaşmazlık Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne yılda ödediği 32 bin keselik vergiden çıktı. 22 Mayıs 1834’te Lübnan’da Mehmet Ali Paşa‘ya karşı patlak veren ayaklanmayı II. Mahmut desteklediği gibi sınıra Reşit Paşa komutasında asker göndermiş, Mehmet Ali Paşa‘nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu da Urfa yakınlarında konaklamıştı.

nizip-savasi

Mehmet Ali Paşa, yönetiminde bulunan yerleri yönetiminin babadan oğula geçmesi koşuluyla sürekli valiliğini istedi. Osmanlı Hükümeti Mısır, Trablusşam ve Akka için bu öneriyi kabul, Suriye ve Adana için reddetti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa yıllık vergiyi göndermediği gibi bağımsızlığını da ilan etti. II. Mahmut, Rusya ve İngiltere’nin desteğini aldıktan sonra Mısır’a savaş açtı (21 Nisan 1839). Osmanlı Ordusu’ nun büyük bölümü Hafız Ahmet Paşa komutasında Nizip’e gelip konakladı (3 Mayıs 1839). ,

Osmanlı Ordusu’nda başta Moltke olmak üzere Prusyalı subaylar da vardı. Sayıca iki ordu da birbirine yakındı. Osmanlı Ordusu 30 bin yaya, 5 bin süvari ve 3 bin topçudan oluşurken, İbrahim Paşa’nın ordusu yaklaşık 40 bin kişi kadardı. Her iki ordu da 160’şar kadar top vardı. Prusyalı kurmay subaylar, Osmanlı Ordusu’nun Mısır Ordusu’nu yenebileceğini ileriye sürerek savaşa girilmesini önerdilerse de ulema cuma günü savaş yapılamayacağını söyleyerek bir fırsatın kaçmasına neden oldu.

Advertisement

Bu arada Mısır Ordusu, Osmanlı Ordusu’nu kanatlardan kuşatacak biçimde düzen aldı. Moltke, Hafız Paşa’ya Birecik’e çekilip kuşatmadan kurtulmasını önerdiyse de Hafız Paşa bunu bir onur sorunu yapıp bulunduğu yerden ayrılmadı. Tüm fırsatların kaçmasından sonra Mısır Ordusu saldırıya geçti (29 Haziran 1839). Dört saat içinde Osmanlı Ordusu bozguna uğratıldı. Savaş alanında binlerce ölü, on binlerce tutsak ve 160 top bırakıldı. Bu zaferle Mısır’ın güçlü komutanı İbrahim Paşa’ya bir kez daha Anadolu ve dolayısıyla İstanbul yolu açılmış oldu. II. Mahmut bu felaket haberini alamadan öldü (1 Temmuz 1839).


Leave A Reply