Nurullah Ataç Kimdir?

0

Tanınmış Türk yazarlarından Nurullah Ataç hayatı, eserleri ve üslubu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Nurullah AtaçNurullah Ataç (21 Ağustos 1898 – 17 Mayıs 1957) Tanınmış Türk yazarlarımızdandır. Hammer’in «Osmanlı Tarihi»’ni dilimize çevirmiş olan Atâ Bey’in oğludur. 23 Ağustos 1898’de İstanbul’da doğdu. Orta tahsilini Mekteb-i Sultânî’de (Galatasaray Lisesi’nde) yaptı. Orasını bitirmeden İsviçre’ye gitti. Bir müddet de orada okudu. 1922′ de Darülfünun’un Edebiyat Fakültesine devam etti.

Ataç yazarlıkla beraber öğretmenliğe de hemen aynı zamanda başlamıştır. Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi’nde çalıştı, çeşitli okullarda edebiyat, sanat tarihi ve Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra 1945 yılında öğretmenlikten ayrıldı. Son resmi görevi Cumhurbaşkanlığı mütercimliğiydi (çevirmenlik). 1952’de, bu vazifeden emekliye ayrıldı. O zamandan beri yalnız gazetelerde ve dergilerde yazı yazıyordu.

Nurullah Ataç’ın yazı hayatı 1921 ‘de «Dergâh» dergisine yazmakla başlar. Sonradan, belli başlı gazetelerin hemen hepsinde fıkra yazarı olarak çalıştığı gibi, dergilerin çoğunda da yazıları çıktı. Maarif Vekâleti Tercüme Bürosu’nun kuruluşuna da yardım etti. Türk dilinin özleştirilmesini kendisine dava edinmişti. Şiir üzerine, edebiyat üzerine yazdıkları ile yetişen nesillere önemli bir etkisi olmuştur.

Nurullah Ataç, tenkidci (eleştirmeci) olarak tanınmıştır. Üslubu sadedir, en çok devrik cümle yapısı ile özellik taşır. Kendi yazdığı eserler az, tercümeleri çoktur, elli cildi geçer.


Leave A Reply