Ongun Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Ongun ne anlama gelir? Ongun kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Çok verimli, bol, eksiksiz
2. Yarar duruma gelmiş, bayındır
3. Mutlu
4. Kutlu, uğurlu
1. İlkel toplumlarda topluluğun kendisinden türediği sanılarak kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. doğal nesne veya olay, totem
2. Arma
Eski Türklerde kutsallığına inanılan hayvan, totem nesnedir. Oğuz Kağan’ın altı oğluna bağlanan 24 Oğuz boyundan her biri dört kola ayrılarak altı onguna bağlanmıştı. Reşideddin’in Camiü’t-Tevarih adlı yapıtında Oğuz kollarından Gün Han Oğullarının “şahin”, Ay Han Oğullarının “kartal”, Yıldız Han Oğullarının “tavşancıl”, Gök Han Oğullarının “sunkur”, Dağ Han Oğullarının “uc”, Deniz Han Oğullarının “çakır”ı ongun olarak kabul ettikleri belirtilir. Oğuzlarda bütün ongunların eti yenmeyen avcı kuşlar olması, bunların eski çağlardan kalma birer anı olduğu yorumlarına yol açmıştır.
Yapraklarda yeni maddelerle zenginleştikten sonra bitkiyi beslemek için her yana inen besi suyu


Leave A Reply